In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud holokaustist
11.06.2002


Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud arutas mälestuse hoidmist Euroopa ajaloos erandlikust juudi rahvuse süstemaatilisest hävitamisest Eestis ja mujal maailmas.

Eesti juudi kogukonna esinaine Cilja Laud, Ida-Virumaa juudi kogukonna esimees Aleksander Dusman ja arutelule palutud juudi kogukonna juhatuse liikmed rõhutasid, et holokausti meenutamine tähendab ennekõike inimsusevastaste kuritegude järjekindlat hukkamõistu, et niisugused teod ja neid sünnitanud ideoloogiad enam kunagi ei sünniks ega korduks. Samas märkisid juudi kogukonna esindajad, et holokaustiga seotud tähtpäevade ja paikade märkimine ei pisenda kuidagi eesti rahva kannatusi Teise maailma sõja eel, ajal ja järel.

Ümarlauas kõnelesid riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse üldhariduse õppekavade talituse sotsiaalainete peaekspert Mare Oja ja Jaan Tõnissoni Instituudi direktor Agu Laius holokausti kajastamisest ajalooõpikutes, täiendmaterjalide väljaandmisest ning täiendkoolitusest ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele.

Ülevaate inimsusevastaste kuritegude uurimisest Eestis andis vastava komisjoni liige ja president Lennart Meri nõunik Toomas Hiio. Ta tõdes, et esinduslik ja asjatundjatest koosnev rahvusvaheline komisjon on teinud ära märkimisväärse töö, mis ei ole aga veel kaugeltki lõppenud. Järgnevalt püüab komisjon välja selgitada totalitaarsete režiimide ja nende käsilaste poolt toime pandud kuriteod Eesti territooriumil. Olnut heastada ei ole võimalik, küll aga võime ja peame püüdlema selle poole, et sellised koledused enam kunagi ei korduks. Just väikerahvad, nende hulgas eestlased, kes on langenud totaalse vägivalla ohvriks, saavad nendele küsimustele erilist tähelepanu pöörata, märgiti ümarlauas.

Rahvusvähemuste ümarlaud tegi president Arnold Rüütlile ettepaneku arutada holokaustiga seotud küsimusi koos juudi kogukonna, haridusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi esindajatega. Riigipea võttis ettepaneku vastu.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 11. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee