In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti krooni aastapäeva konverentsil
11.06.2002


President Arnold Rüütel osales täna Tallinnas Eesti krooni taaskehtestamise 10. aastapäeva konverentsil ning pidas seal tervituskõne.

Presidendi sõnul on oma raha olnud Eesti taasiseseisvumise üks sümboleid. Selle kehtestamist ette näinud IME ettepanek aastast 1987 oli iseseisvusele pürginud Eesti esimene majanduslik alusdokument. Ja kuigi maailma finantskeskused hoiatasid meid kõikvõimalike ohtude ja riskide eest, tõestas Eesti kroon meie rahva suutlikkust toime tulla oma riigi majandamisega, ütles riigipea ning seostas meenutusi tollest ajast Euroopa Liiduga liitumisest tuleneva kroonist loobumisega euro kasuks.

"Usun, et Eesti inimesi aitab üle-euroopalises integratsioonis ja globaliseerumisprotsessis meile omane pragmaatilisus ning sajanditega sisseharjutatud kohanemisvõime. Nii nagu oma krooni kehtestamisel väärtustasime ajaloolis-poliitilise aspekti kõrval ka selle majanduslikku eelist, nii suudame näha euro majanduseeliste kõrval ka selle sümboolset tähendust," lausus president.

Riigipea rõhutas, et raha on ainult vahend, ühiskonna kestmise tagatiseks on aga ühine töö, ühiskonda tervikuks loov kultuur ning stabiilsusele orienteeritud poliitika. "Tänases Eestis tuleb mõelda eeskätt nende alustalade tugevdamisele, mis peavad tagama ühiskonna tasakaalustatud arengu," märkis president.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 11. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee