In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas üleeuroopalise konverentsi
10.06.2002


President Arnold Rüütel tervitas täna hommikul Tallinnasse Rahvusvaheliste Teadusparkide Assotsiatsiooni Euroopa konverentsile saabunuid.

Konverentsi avakõnes märkis president, et Eesti kiire üleminek turumajandusele sai võimalikuks osaliselt tehnoloogia kiire arengu ja leviku, osaliset välisinvesteeringute tõttu. Samas ei saa me riigipea sõnul jäädagi tarbima üksnes mujal maailmas välja töötatud tehnoloogiaid ja uuenduslikke lahendusi.

"Rahvusvahelises konkurentsis püsimajäämiseks tuleb paratamatult muutuda üha enam innovatsiooni tootjaks," ütles president Rüütel. "Turumajanduse ja tiheda konkurentsi tingimustes toimiva ettevõtte jaoks on innovatsioon vajalik. Võib koguni öelda, et see on elu ja surma küsimus."

President rõhutas, et arenevad ettevõtted vajavad ka sobivat tööjõudu. "Seetõttu tuleb kiirelt areneva struktuuriga majanduses seada tööturupoliitika eesmärgiks mitte see, et võimalikult vähesed inimesed kaotaksid töökoha, vaid et inimesed leiaksid uue töökoha võimalikult kiiresti."

Ent nagu president nentis, ei piisa ajastul, mil konkurents on muutunud globaalseks, enam sellistest üldistest meetmetest nagu soodsa ettevõtluskeskkonna loomine ja sobiva tööjõu arendamine. Sihikindla innovatsioonipoliitika osaks on nüüd saanud teadus- ja tehnoloogiapargid, millel on eriline tähtsus uute innovaatiliste ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisel. "On ülimalt oluline, et võimalikult suur hulk ettevõtteid saaks võimaluse oma ideid teostada. See loob eelduse teadmistepõhise majanduse hüvede ühtlasemaks jaotumiseks elanike hulgas," märkis president Rüütel.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 10. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee