In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud pidas istungi
02.04.2002


Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud pidas täna õhtul Kadriorus istungi, kus arutati rahvusvähemuste kultuuriseltside finantseerimisvõimalusi ja käesoleva aasta tegevuskava. Ettekannetega esinesid kultuuriministeeriumi nõunik Madis Järv, haridusministeeriumi poliitika osakonna nõunik Maie Soll, Integratsioonisihtasutuse direktor Mati Luik ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti esindaja Ene Vohu.

Ettekande pidasid ka õiguskantsler Allar Jõks ja õiguskantsleri asetäitja-nõunik Mihkel Oviir, kes tutvustasid ümarlaua liikmetele ombudsmani funktsioone, töökorraldust ja olemasolevat praktikat rahvusvähemustega seotud valdkondades. Tõdeti ühiselt, et inimesed ei tea reeglina oma õigusi ega oska nende kaitseks õigete institutsioonide poole pöörduda. Ombudsmani institutsioon püüab selles valdkonnas saavutada olulisi muutusi.

Ümarlaud kiitis heaks ka rahvusvähemuste ümarlaua statuudi muudatused, mille kohaselt lisaks ümarlaua ekspertkogule kutsutakse vähemalt kaks korda aastas kokku kõigi Eesti rahvusvähemuste kultuuriseltside
esindajad.

Vastavalt uuele statuudile esindab Vabariigi Presidenti ümarlauas tema täievoliline esindaja Andra Veidemann ning ümarlaua igapäevast tegevust korraldavad Hagi Šein ja nõunik-sekretär Jana Krimpe.

Käesoleva aasta tegevuskava põhiküsimusteks saavad vähemustealane seadusandlus, eurointegratsioonist tulenevad küsimused, riigikeele eksamite nõuded ning rahvusvähemuste ruumide ja finantsprobleemide
küsimused.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 2. aprillil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee