In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu koguneb homme
05.03.2002


Homme koguneb Kadriorus sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu. Seoses kultuurirahastu senise nõukogu volituste lõppemisega on president nimetanud nõukogu uuteks liikmeteks Georg Bogatkini, Erki Holmbergi, Jaan Kaplinski, Toomas Lumani, Indrek Neivelti ja Peeter Vähi.

Homme kirjutavad kultuurirahastu ja Toomas Luman alla kokkuleppele noore kultuuritegelase preemia asutamiseks. Preemiat rahastab Toomas Luman ja annab välja kultuurirahastu. Preemia suuruseks on 40 000 krooni, seda antakse välja kord aastas ja konkurss esimesele preemiale kuulutatakse välja aprilli esimesel nädalal. Preemia on mõeldud noortele Eesti kultuuritegelasele, kelle saavutused on leidnud tunnustust või kelle looming ja tegevus on oluliselt kaasa aidanud meie kultuuri tutvustamisele maailmas.

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu on andnud koos Toomas Lumaniga kaks korda välja noore teadlase preemiat, mille on saanud molekulaarbioloog Priit Kogerman ja farmakoloog Allen Kaasik.

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu on president Lennart Meri eestvõttel algatatud riigieelarveväline sihtasutus, mis koondab üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste rahalisi annetusi kultuuri-, haridus- ja teadusalase tegevuse toetamiseks Eestis. Kultuurirahastu tegevust kavandab ja juhib nõukogu.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 5. märtsil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee