In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President: ka eesti keel vajab harimist ja kaitset
31.01.2002


President Arnold Rüütel kohtus täna pärastlõunal Euroopa keelteaasta korraldamise Eesti komitee liikmetegaPresident Arnold Rüütel kohtus täna pärastlõunal Euroopa keelteaasta korraldamise Eesti komitee liikmete Mati Erelti (TÜ professor), Irina Külmoja (TÜ professor), Suliko Liivi (TPÜ professor), Anne Lindi (Saksa Kultuuriinstituudi/Goethe Instituudi direktor), Kristi Mere (Haridusministeeriumi peainspektor), Helle Metslangi (TPÜ professor), Mart Rannuti (TPÜ dotsent), Urmas Sutropi (Eesti Keele Instituudi direktor),Tõnu Tenderi (Haridusministeeriumi keeletalituse juhataja), Jüri Valge (Haridusministeeriumi keelepoliitika nõunik), Silvi Vare (TPÜ vanemteadur), Enn Veldi (TÜ dotsent), Jüri Viikbergi (Eesti Keele Instituudi vanemteadur), Tiit-Rein Viitso (TÜ professor) ja Haldur Õimuga (TÜ professor).

Kõnesolev komitee moodustati 2000. aastal Euroopa keelteaasta ettevalmistamiseks ning eesti keele arendamise strateegia väljatöötamiseks. Teadlased pöördusid riigipea poole sooviga tutvustada komitee seniseid töötulemusi ning selgitada eesti keele strateegia väljatöötamise vajadust.

President Rüütel hindas kõrgelt asjatundjate tööd ja eesmärgiasetusi ning tõstatas omalt poolt veel rea probleeme, mis on seotud eesti keele õpetamisega vene õppekeelega koolides, sh sellistes regioonides nagu Ida-Virumaa. Samuti jagas riigipea teadlaste muret eesti keele käekäigu pärast tervikuna ning pidas vajalikuks vastavate taustuuringute tegemist.

Ühiselt tõdeti, et eesti keele arendamine ja kaitse on meie põhiseaduslik ülesanne ning selles valdkonnas on vajalik kõigi asjaomaste institutsioonide koostöö. Eksperdid rõhutasid, et poliitiliste ja seadusandlike otsustuste tegemisele peab eelnema teaduslik analüüs – ainult siis võime olla kindlad, et meie emakeele säilimine ja areng on kõigekülgselt tagatud.

President Arnold Rüütel lubas komitee liikmetega alustatud dialoogi süvendada ning teadlasi nende ettevõtmistes toetada.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 31. jaanuaril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee