In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President sõnastab Eesti prioriteedid
24.01.2002


President Arnold Rüütel peab täna õhtul Helsingi Ülikoolis Paasikivi Seltsi ja Tuglase Seltsi korraldataval kõnekoosolekul loengu, milles teeb teatavaks Eesti riiklikud ja rahvuslikud prioriteedid nii lähiaastatel kui kestvalt. Riigipea loengu teemaks ongi "Eesti prioriteedid".

Eesti tähtsaimaks eelistuseks on ja jääb president Rüütli kinnitust mööda rahva ja riigi olemistingimuste tagamine ning kindlustamine. Elades erinevate tsivilisatsioonide piiril, karmi looduse keskel, ei saa see olla teisiti. Ülejäänud prioriteedid, sh kodanikuühiskonna ja heaoluriigi ülesehitamine, tuletuvad peamisest ja toetavad peamist. Samas ootab Eesti ühiskond sotsiaalpoliitilisi otsuseid, mis muudaksid elukvaliteeti nii, et iga inimene, olgu ta noor või vana, rikas või vaene, terve või haige, saaks võimaluse tunda end väärikalt. Just niisuguse elukvaliteedi saavutamist peab president Rüütel üheks Eesti sisemiseks püüdluseks lähiajal.

Riigipea käsitleb samuti nn väliseid prioriteete, sõnastades need kokkuvõtlikult: Eesti kohustus riigina on olla usaldusväärne partner rahvusvahelises tööjaotuses ja julgeoleku tagamise süsteemis. Tänaste püüdlustena toob president esile liitumise NATO ja Euroopa Liiduga, väljendades oma poolehoidu konföderatiivsele liidule ja regionaalsele koostööle. Eesti majandusgeograafi Edgar Kanti baltoskandia idee võib pakkuda tuge ka ühinenud Euroopas, sest Soome silla kaudu on Eesti küll Põhjamaa, kuid piltlikult väljendudes on meie sängiks Baltikum. Asend Skandinaavia ja Balti riikide keskel võimaldab just Eestil olla baltoskandia regionaalse koostöö eestvedajaks, ja seda ka tulevases Euroopa Liidus.

Kokkuvõtvalt märgib president Rüütel, et väikeriikide kaasamine rahvusvahelistesse koostööstruktuuridesse aitab sisuliselt kaasa riikide dialoogi süvenemisele.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 24. jaanuaril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee