In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja seadusi
07.01.2002


Vabariigi President kuulutas täna välja 19. detsembril 2001 Riigikogus vastu võetud 2002. aasta riigieelarve seaduse ja alkoholiseaduse.

Pärast riigieelarve seaduse väljakuulutamist pöördus riigipea kirjaga peaminister Mart Laari poole.

"Mul on hea meel tõdeda, et riigieelarve koostamisele on lähenetud eelarvetasakaalu ja suurema kuluefektiivsuse põhimõttel," kirjutas Vabariigi President peaministrile. Ta jätkas: "Piiratud vahenditest on leitud võimalus rahastada riigi pikaajalist arengupotentsiaali, suurendades hariduskulutusi ning ettevõtluse ja muude valdkondade arendamiseks suunatud toetusi. On positiivne, et nii mitmegi tähtsa eluvaldkonna töötajail on sel aastal oodata palgatõusu ja suurenevad toetused puuetega inimestele."

Oma kirjas peaministrile märkis riigipea, et ta kuulutas 2002. aasta riigieelarve seaduse siiski välja raske südamega. Ta põhjendas:

"Minu poole on pöördunud Eesti Omavalitsusliitude Ühendus, Lääne-Viru Ühisomavalitsus ja mitmed kohalikud omavalitsused ettepanekuga 2002. aasta riigieelarve seadust mitte välja kuulutada. Põhjuseks on toodud asjaolu, et vastuvõetud riigieelarve ei taga neile rahalisi vahendeid oma ülesannete ja seadustega ettenähtud riiklike kohustuste täitmiseks. Märgitakse, et enamiku, eelkõige maapiirkondade ja väikelinnade omavalitsuste käesoleva aasta eelarve eelmise aastaga võrreldes isegi väheneb. Selle põhjuseks loetakse 2002. aasta riigieelarve seadusega kehtestatud toetusfondist kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse eraldatava toetuse arvutamise valemi jäikust, samuti teedeseaduse, ühistranspordiseaduse jt seadustega kohalikele omavalitsustele antud ülesannete täitmiseks sihtotstarbeliste vahendite puudumist."

Vabariigi President viitas oma kirjas jutuajamistele peaministri ja rahandusministriga, kus jõuti ühisele arusaamisele, et Vabariigi Valitsusel tuleks uuesti kaaluda võimalusi pöördumistes toodud probleemide lahendamiseks. "Olen arvamusel, et Vabariigi Valitsus peaks koos omavalitsusliitudega võimalikult kiiresti välja töötama ettepanekud, mis võimaldaksid paremini tasakaalustada Eesti eri piirkondade huvisid," märkis riigipea peaministrile saadetud kirjas.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 7. jaanuaril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee