In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President ja EELK peapiiskop arutasid koostöövõimalusi
03.01.2002


Vabariigi President Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu alanud aasta esimese külalisena EELK peapiiskopi Jaan Kiiviti. Kohtumisel arutati mõlemale poolele huvipakkuvaid küsimusi ning kavandati võimalusi edasiseks koostööks, mille eesmärk on nii riigile kui ka kirikule üks, Eesti inimene ja tema toimetulek kiiresti muutuvas maailmas.

Riigipea pidas oluliseks kirikute esindajate senisest aktiivsemat kaasamist Eesti elu puudutavate küsimuste arutamisele ning palus Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul saata oma esindaja presidendi juurde loodavatesse komisjonidesse. Kirikutel on suuri kogemusi vabatahtlikus sotsiaalhoolekande töös, mida on tehtud suure missioonitundega ja mille tulemusena on abiks oldud nendele, keda riik ja tema institutsioonid ei ole suutnud veel vajalikul määral toetada. Peapiiskop avaldas valmisolekut osaleda oma esindaja kaudu ka haridus- teadus-ja kultuurikomisjoni töös, et aidata kaasa ühiskondliku moraali- ja eetikanormide paremale teadvustamisele ja rakendamisele.

Kohtumisel puudutati veel presidendile väljakuulutamiseks esitatud Kirikute ja koguduste seadust ning sellega seotud probleeme. Lepiti kokku edaspidistes konsultatsioonides kirikuid puudutava seadusandluse osas.

President Rüütel tundis huvi ka kirikuhoonete korrashoiu ja muinsuskaitse eeskirjade järgimise võimalikkuse vastu.

Riigipea kinnitas kohtumise lõpul mõlema poole soovi muuta omavahelised konsultatsioonid ja mõttevahetused regulaarseteks.

Vabariigi President kohtub lähemal ajal teistegi Eesti suuremate kirikute juhtidega.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 3. jaanuaril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee