In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President jättis "Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seaduse muutmise seaduse" välja kuulutamata
05.12.2001


Vabariigi President Arnold Rüütel jättis täna, 5. detsembril välja kuulutamata Riigikogus 20. novembril 2001 vastu võetud "Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seaduse muutmise seaduse".

Riigipea märkis oma otsuses, et põhiseaduse § 121 p. 4 alusel Riigikogu ratifitseerib välislepingud, millega Eesti Vabariik võtab endale varalisi kohustusi. Vastuvõetud seaduse § 1, millega mõistet "välislaen" täiendatakse "Eesti Vabariigi poolt emiteeritud välisriigis pakutavate võlakirjade pakkumise tulemusel saadud vahenditega, mida Eesti Vabariik kohustub tagasi maksma, tagastama või lunastama ettenähtud tähtajal ja korras" on Eesti riigi poolt endale võetud varaline kohustus. Sama seaduse § 3 sätestab, et "Riigikogu otsuse alusel emiteeritavate võlakirjade emissioonidokumendid ei kuulu Riigikogus ratifitseerimisele". Nimetatud erand ei vasta põhiseaduse §-le 121 p. 4, sest kitsendab Riigikogu õigust kontrollida ja otsustada riigi poolt välislepingutega võetud kohustuste sisu üle.

Vabariigi President avaldab sügavat muret selle üle, et käesoleva ajani puudub põhiseaduse §-s 104 lg 15 tulenev nõutav õiguslik regulatsioon riigi poolt võetavate varaliste kohustuste ja nende täitmise osas. Riigipea loodab, et seadusandja leiab võimaluse nimetatud vajakajäämised kõrvaldada.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 5. detsembril 2001


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee