In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas rahvusvähemuste ümarlaua istungi
18.10.2001


President Arnold Rüütel avas täna pärastlõunal Kadriorus rahvusvähemuste ümarlaua istungi. President kinnitas ümarlaua jätkamise vajadust nimetades kuritegevust, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme prioriteetseteks valdkondadeks, mille lahendamisele saab ka ümarlaud kaasa aidata. President andis ülevaate tänasest kohtumisest Eesti Noorte Poliitikute Ümarlaua esindajatega ning palus ümarlaual päevakorda võtta ja analüüsida noorte probleeme.

President Rüütel nimetas oma esindajaks rahvusvähemuste ümarlaua juures Hagi Šeini.

Rahvusvähemuste ümarlaud arutas tänasel istungil huvialakooli seaduse eelnõu, millest andis ülevaate haridusministeeriumi ametnik Piret Talur. Eelnõu peaks muuhulgas andma regulatsiooni ka rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevuseks. Pühapäevakoolidest on kujunemas vähemuste keeleõppe ja kultuuritegevuse üks peamisi vorme. Ümarlaua töögrupp jätkab haridusministeeriumiga koostööd rahvusvähemuste pühapäevakoolide küsimuses.

Istungil räägiti ka Euroopa Liidu monitooringust, rahvusvähemuste kaitsest ning Euroopa Nõukogu raamkonventsiooni täitmise aruandest.

Agu Laius ja Aleksei Semjonov kõnelesid Avatud Ühiskonna Instituudi poolt Euroopa Komisjonile koostatud raportist "Rahvusvähemuste kaitse Euroopa Liiduga ühinemise protsessis". Seoses valminud raportiga korraldab Jaan Tõnissoni Instituut 26. oktoobril ümarlauadiskussiooni "Rahvusvähemuste kaitse Eestis".

Istungil täpsustati ka 15. novembril toimuva ümarlaua seminari kava, millel esitatakse käsitlus ümarlaua senisest rollist, tehakse analüütilised ettekanded rahvusvähemustega seotud olulisematest probleemvaldkondadest ning süvenetakse valmivasse Tallinna Integratsiooniprogrammi.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 18. oktoobril 2001


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee