In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus õiguskantsleriga
12.10.2001


Vabariigi President kohtus täna Kadriorus õiguskantsler Allar Jõksiga. Õiguskantsler tutvustas riigipead oma tegevuse tähtsamate prioriteetide ja töös üles kerkinud peamiste probleemidega. President ja õiguskantsler tõdesid, et õiguskantsleri poolne kontroll ametiasutuste üle isikute põhiseaduslike õiguste ja vabaduste kaitse tagamisel on põhiseaduslikkuse järelevalve kõrval tegevus, millele tänases Eestis tuleb anda kaalukam roll.

President toetas õiguskantsleri soovi oma tegevuses enam tähelepanu pöörata laste õiguste kaitsele, rõhutades eriti nn tänavalaste probleemi kiire lahendamise vajadust. Ühistele seisukohtadele jõuti selles, et Eesti vajab riiklikku elamuprogrammi, tööhõive suurendamist ja sotsiaalabi andmise paremat korraldamist. Vahetati mõtteid haldusreformi ja Eesti liitumise üle Euroopa Liiduga.

Vabariigi President ja õiguskantsler kinnitasid oma valmisolekut edasiseks koostööks Eesti põhiseaduse kaitsmisel.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 12. oktoobril 2001


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee