In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President osales Põhja-ja Baltimaade omavalitsuskonverentsil
12.06.2006


President Rüütel kõnelemas Põhja-ja Baltimaade omavalitsuskonverentsilPresident Rüütel osales täna Põhja- ja Baltimaade konverentsi "Kohalik omavalitsus muutuvas ajas" avamisel Laulasmaal.

Avakõnes märkis Vabariigi President, et kohaliku omavalitsuse roll ühiskonnaelu korraldamisel on pidevalt kasvanud ja kasvab veelgi. "Arenguga kaasnevate uute võimaluste ja vajaduste tingimustes on kodaniku jaoks püsiväärtusteks turvaline ja kvaliteetne elukeskkond, hästi korraldatud koolieelne ja põhiharidus ning kättesaadav sotsiaalabi. Samas tuleb tõdeda, et kõigi nende kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonda kuuluvate küsimuste lahendamine on peamiseks allikaks ka ühiskonna jätkuvale arengukiirusele," lausus riigipea.

"Ühiskonnaelu korraldamisel on kohalikul omavalitsusel täita ka teine oluline roll. Olles siduslüli riigi ja kodanikuühiskonna vahel, on kohalik omavalitsus demokraatliku valitsemisviisi põhilisi alustugesid ning ühiskonna stabiilse arengu peamine garantii," kõneles president Rüütel.

Vabariigi Presidendi sõnul saab uueneva Euroopa arengus määravaks niisuguste koostöövormide laienemine, mis arvestab regioonide huvisid, ning kohaliku omavalitsuse kaasamine sellesse koostöösse. "Et saavutada tasakaalustatud regionaalarengu eesmärke, tuleb uutes oludes teha tõhusamat piiriülest koostööd ja kujundada välja seda tagavate organisatsioonide võrgustik," lausus president Rüütel, tuues näiteks Helsinki–Tallinn Euregio võrgustiku.

Konverents "Kohalik omavalitsus muutuvas ajas" toimub Põhjamaade Ministrite Nõukogu konverentside sarja Põhjala foorum raames ning seda korraldab Eesti Siseministeerium koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning Tallinna Tehnikaülikooliga. Konverentsi eesmärk on võimaldada lähiaastatel laiapõhjalist diskussiooni riigi ja kohalike omavalitsuste vahelisest koostööst ning haldustasandite korralduse perspektiividest, mis on hetkel aktuaalsed kõigis kaheksas riigis.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 12. juunil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee