In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas teaduskonverentsi “Jätkusuutlik Eesti”
25.05.2006


President Arnold Rüütel avamas teaduskonverentsi Vabariigi President avas täna Tallinna Ülikoolis teaduskonverentsi “Jätkusuutlik Eesti”. Konverentsi korraldavad Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu ja Tallinna Ülikool ning selle eesmärgiks on teadvustada jätkusuutliku arenguga seotud teemasid Eesti ühiskonnas ja Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu tegevust selles valdkonnas.

Konverentsil esinevad ettekannetega Kalev Katus, Ene-Margit Tiit, Ain-Elmar Kaasik, Jüri Sepp, Alar Karis, Jaan-Mati Punning, Jaak Aaviksoo, Richard Villems, Raivo Palmaru, Kalle Merusk ja Eduard Raska.

Konverentsi avades märkis president Rüütel, et kuigi mitmeski eluvaldkonnas on Eestis välja töötatud suurepäraseid arengukavasid, on nende mõju tegelikele protsessidele jäänud väheseks või isegi olematuks. “Põhjus võib peituda kiiresti vahetuvate valitsuste tahtes või suutmatuses häid kavatsusi teostada, aga ka selles, et puudunud on selgelt fikseeritud poliitiline vastutus. Samuti on eri ametkondade vahel kaotsi läinud tervikutaju ning seetõttu jäänud vajaka valdkondi ühendavast käsitlusest. Paraku seisab ka senistest arengukavadest üks integreeritumaid, “Säästev Eesti 21” siiani sisuliselt riiulil. See on kahetsusväärne, pidades silmas nüüdisaja arengusuundumusi ja levivaid arusaamu,” kõneles Eesti riigipea.

President Rüütel esines ka ettepanekutega Eesti jätkusuutlikkuse kindlustamiseks. “Eestis on olemas sünnitoetus ja emapalk, ent poleks õige turgutada ainuüksi sündimust. Vaja on ka riiklikku tugisüsteemi vastava tagatisfondina kõigile sündinud lastele võrdsete arenguvõimaluste andmiseks. Sellise fondi kaudu võtaks riik enda kanda lapsehoiu, üld- ja huvihariduse, koolitoidu ja õpilaskodude rahastamise. Niisugusel tõhusal viisil eesti peresid toetades annab riik neile püsiva kindluse lapsi saada ja üles kasvatada,” toonitas Vabariigi President.

President Rüütli sõnul on riigi ülesanne luua oma elanikele tingimusi eneseteostuseks ja arenguks ning tagada nende turvalisus valmisolekuteenuse pideva kättesaadavuse kaudu. “Muuhulgas tähendab viimane, et riik peab suutma õigeaegselt reageerida kõigile turvalisusriskidele. Ehkki Eestis on loodud vastav meetmete süsteem, osutavad senised hädaolukorrad tõsistele probleemidele reaalses tegutsemises. Seetõttu nõustun täielikult akadeemilise nõukogu hiljutise seisukohaga, et vajame kiiresti sisejulgeoleku tugevdamise riiklikku programmi,” lausus Eesti riigipea.

Vabariigi President kordas ka paari oma varasemat ettepanekut – noorte perede kindlustamist eluasememaaga, kuna piisav maaressurss on selleks olemas; samuti vajadust riikliku jätkusuutlikkuse eriprogrammi järele, millest ühe osa moodustaks tõhusam tööturupoliitika, ning innovatiivsuse tugevdamist.

Konverentsi raames esitleti ka Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu maaelu ja tasakaalustatud arengu komisjoni artiklikogumikku “Eesti jätkusuutliku arengu teel”, mille on koostanud Jaan-Mati Punning ja Heino Luik ning välja andnud Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Konverents on mõtteliseks jätkuks 1993. aastal Rahvusraamatukogus toimunud teaduskonverentsile “Eesti püsimajäämine”.

Konverentsi ettekannete teesid: www.tlu.ee/~kristama/25-05-2006-teesid.doc.

President Rüütli kõne terviktekst on kättesaadav koduleheküljel www.president.ee.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 25. mail 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee