In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Kiili Gümnaasiumi uue hoone avamisel 1. novembril 2005 Harjumaal
01.11.2005


Austatud valla- ja koolijuhid,
kallid õpetajad, õpilased ja lapsevanemad,
hea vallarahvas!

Mul on hea meel külastada üht väikest, aga tublit valda. Eriti toredaks teeb selle külaskäigu võimalus osaleda Kiili Gümnaasiumi uue maja avamisel.

Uus koolihoone on selgeim märk vallaelu edenemisest. Suurtest linnadest väljapool on koolimaja alati mitte ainult haridusasutus, vaid kohaliku elu üks kõige olulisemaid keskpunkte. Siia koondub paljude vallaelanike igapäevatöö õppimisel või õpetamisel. Peale selle on aga just koolimaja see kodukoha identiteedi rajamise ja edasiarendamise kants, millest kõige otsesemalt sõltub valla elujõulisus.

Tunnustan kohalike juhtide visadust ja järjekindlust - teie tegutsemine on kandnud vilja. Vallarahvas teab kõige paremini, milliste pingutustega on moodne ja õpilasesõbralik koolimaja valmis saanud. Tänasest alates on see maja otsekui tunnistäht tõdemusele, et ühisel kindlal meelel ja lootust hoides on võimalik palju saavutada.

Vaatepilt lastest, kes õhinal ootavad oma uue koolimajaga tuttavaks saamist, teeb alati südame soojaks. Täpselt kaks kuud tagasi kogesin sedasama tunnet Saue vallas, kus avati Laagri Kooli uhiuus hoone. Kindlasti soovin, et sellised sündmused leiaks aset mitte ainult Harjumaal, vaid kõigis maakondades üle kogu Eesti. Ning et lähitulevik tooks üha harvem nukraid uudiseid sellest, et mõne maakooli uksed on tulnud õpilaste arvu kahanedes lõplikult sulgeda.

Kiili vallarahvas on viimastel aastatel tublisti kasvanud. Palju noori peresid on siia kanti rajanud oma kodu ja saanud uue kodukoha patriootideks. Kindlasti tugevdab kodukandi ühtekuuluvustunnet ka iga pere otsus anda oma lapsele võimalus õppida kodule võimalikult lähedal. Sellest tekkiv turvalisusetunne on parim kasvupinnas teadmistejanule ja elurõõmule. Just nõndaviisi välja kujunevad inimesed on nii omaenda õnne kui tasakaalukalt areneva ühiskonna kõige paremad sepistajad.

Tänan kõiki, kelle töö ja abiga on uus koolimaja valmis saanud. Soovin kooliperele toredat kooliaega ning õnne ja edu kogu vallarahvale!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee