In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas regionaalarengu ja omavalitsuspoliitika foorumi Pärnus
25.04.2006


Vabariigi President avas täna Pärnu Kontserdimajas regionaalarengu ja omavalitsuspoliitika foorumi ''Tugev omavalitsus - Eesti tasakaalustatud arengu alus''.

Oma avakõnes märkis president Rüütel, et ühiskonnaelu korraldamisel seob kohalik omavalitsus riigi kodanikuühiskonnaga. ''Kohaliku omavalitsuse võime kindlustada elanikele turvaline ja kvaliteetne elukeskkond, korraldada koolieelset ja põhiharidust, osutada sotsiaalabi ühiskonna kiire arengu pahupoolelt tulenevate probleemide lahendamisel ning luua võimalusi osalemiseks kohaliku elu korraldamisel - see määrab lõppkokkuvõttes inimeste suhtumise oma riiki ja tema võimuorganite tegevusse,'' kõneles Eesti riigipea.

Vabariigi Presidendi sõnul tuleb kohaliku omavalitsuse tulevikku käsitleda meie ühiskonna arengu vajaduste, võimaluste ja vastutuse ühismõõtes. ''Arenguvajadus eeldab mitmete Eestimaa piirkondade mahajäämuse ületamist ning erinevate meetmetega nende arengupotentsiaali kindlustamist. See on kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika võtmeküsimus. Lahenduste leidmiseks ei piisa siin üksikust kontseptsioonist või seadusest, vaid vajalik on seostada riigi terviklik haridus-, majandus-, sotsiaal- ja eelarvepoliitika regionaalse arengu vajaduste mõõtkavaga. Siinjuures tuleb oskuslikult, läbimõeldult ja kohaliku omavalitsuse esindajaid kaasates ära kasutada ka kõik need võimalused, mida pakub Euroopa Liit piirkondade regionaalse arengu toetamiseks. Hinnates arenguid Euroopas tervikuna, võib väita, et tuleviku Euroopas kasvab oluliselt kohaliku omavalitsuse osatähtsus. Seetõttu on oluline omavalitsuste koostöö arendamine nii meie lähinaabritega Balti riikides kui Põhjamaades,'' lausus Eesti riigipea.

President Rüütel toonitas, et tulevikumudeli sisustamisel on oluline, et see tugineks teoreetiliselt korrastatud alusele ja sisaldaks endas teiste riikide kriitiliselt hinnatud kogemust. ''Meie kohaliku omavalitsuse praktika, arendustegevus ja õigusloome on oma otsingutes kulgenud omapäi ja lahus uurimuslikust tööst. Loodan, et kohalikud omavalitsused ühisel nõul silla praktika ja teaduse vahel lähitulevikus ka valmis ehitavad. Teadlaste abi ootab avaliku ja erasektori koostöö mudeli sisustamine kohaliku omavalitsuse tasandil, optimaalsete ja omavalitsuse arengut kindlustavate lahenduste väljatöötamine regionaalse halduse korraldamiseks ning omavalitsuste piiriülese koostöö toetamiseks,'' lausus Vabariigi President.

President Rüütli kõne terviktekst on kättesaadav koduleheküljel www.president.ee.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 25. aprillil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee