In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President külastas Võrumaad
07.03.2006


Vabariigi President osales täna hommikul Võru kultuurimajas ''Kannel'' Võrumaa visioonikonverentsil ning külastas Navi küla ja Vastseliina valda.

Võrumaa visioonikonverentsi avamisel peetud kõnes toonitas president Rüütel, et Võrumaal ja terves Kagu-Eestis leidub rohkesti väärtusi, mille varal võib kindlustada jätkusuutliku arengu, nagu näiteks imekaunis ja puhas loodus ja omanäoline kultuur. ''Kui viimase kümne aasta jooksul on Võrumaalt lahkunud üle 5000 inimese, siis tuleks anda neile põhjus tagasitulekuks. Kindlasti võivad niisuguseks põhjuseks olla paremad ettevõtlusvõimalused ja uued töökohad, aga ka ajakohased kultuuri- ja spordirajatised,'' lausus Eesti riigipea.

Vabariigi President lisas, et tööjõu nappus ei tarvitse olla takistuseks teadmistemahukale tootmisele, mis on kindlasti üks olulisi võimalusi nii terve Eesti kui Võrumaa jätkusuutliku arengu saavutamiseks. Kaasaegsed tehnoloogiad aitavad leevendada tööjõunappust ning oskusteabe laialdasem kasutamine võib ka traditsioonilistes tootmisharudes, näiteks puidu- või toiduainetööstuses, anda suurt ressursside kokkuhoidu, lausus president Rüütel.

Riigipea andis visioonikonverentsil üle teenetemärgid üheksale inimesele, kellel ei olnud võimalik osaleda iseseisvuspäeva-eelsel pidulikul tseremoonial Tallinnas:

Riigivapi III klass: Einar Rannit

Valgetähe IV klass: Lenhard Ermel, Kurmet Müürsepp, Tiit Tõnts, Ülle Kauksi, Jaan Veeroos

Valgetähe V klass: Lidia Sillaots

Kotkaristi V klass: Paul Heinsoo

Valgetähe medal: Eda Tuvikene

Seejärel külastas Vabariigi President vastvalminud Võru Spordihooonet ning Navi seltsimaja, kus ta kohtus Võru vallavanema Georg Ruuda, Võru volikogu esimehe Priit Süüdene ning Navi külaseltsi liikmetega. President Rüütel tänas Navi inimesi külaelu ja kultuuri arendamise eest, mis koos tugeva perekonnaga on aluseks tugevatele traditsioonidele ja rahva kestmisele. Navi külaseltsi liikmed leidsid, et riigi arendamine nelja tõmbekeskuse kaudu on rahva jätkusuutlikkuse seisukohalt vale ja läheb pikas perspektiivis kalliks.

Eesti riigipea külastas ka Vastseliina valda, kus ta kohtus Vastseliina vallavanema Raul Tohvi ja valla esindajatega ning tutvus Vastseliina suusabaasiga ja OÜ Timmo Puutöökojaga.

Võrumaa visioonikonverentsi ja sellele eelnenud töögruppide töö tulemusena soovitakse sõnastada ja kokkuleppele jõuda maakonna üldistes arengusuundades, samuti koguda ideid ja ettepanekuid konkreetsete tegevuste kavandamiseks.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 7. märtsil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee