In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kümme seadust
21.12.2005


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja Riigikogus 8. detsembril 2005 vastu võetud autoriõiguse seaduse muutmise seadus; 14. detsembril 2005 vastu võetud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seadus; Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seadus; korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seaduse § 3 kehtetuks tunnistamise seadus; pagulaste seaduse, piirivalveseaduse, politseiseaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus; 15. detsembril 2005 vastu võetud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 6 muutmise seadus; elektroonilise side seaduse § 192 muutmise seadus; ravikindlustuse seaduse muutmise seadus; tarbijakaitseseaduse muutmise seadus; ning kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 21. detsembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee