In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud arutas haridusküsimusi
15.12.2005


Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud kogunes täna Kadriorus riigipea juhtimisel istungile, millel arutati ettevalmistusi venekeelsete gümnaasiumide üleminekuks eesti õppekeelele alates 2007. aastast.

Haridus- ja teadusministeeriumi vastavast tööst teavitas ümarlaua liikmeid minister Mailis Reps. Arutelus osalenud tundsid huvi, kuidas on arvesse võetud õpetajate valmisolekut üleminekuks ning nende koolitus- ja ümberõppevajadusi.

Vabariigi President märkis seejuures, et ennekõike tuleb lähtuda inimestest ja vältida lahenduste jäikust. Nii õpilaste arvu pideva vähenemisega kui ka kõnealuse ümberkorraldusega vabaneb õpetajaid, kellele president Rüütel pidas oluliseks pakkuda tööd lastega tegelevates tugiüksustes.

Ümarlaua liikmete hinnangul on kavandatava ülemineku kohta saadaval liiga vähe teavet, mis tekitab põhjendamatuid arvamusi ja isegi kartusi. Märgiti samuti, et teema on liigselt politiseeritud ega tohiks sõltuda valimistest või valitsuse vahetumisest. Arutlejad soovisid, et õppekavad Eesti koolides oleksid ühtsed ning võtaks arvesse ühiskonna paljukultuurilisust. Haridusminister kutsus rahvusvähemuste ümaralaua liikmeid osalema üldhariduskooli õppekava üldosa arutelus, milleks ümarlaud ka tuleval kuul taas koguneb.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 15. detsembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee