In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti-Läti äriümarlaual 7. detsembril 2005 Riias
07.12.2005


Austatud proua president,
ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Riigivisiit Lätti on mitmes mõttes eriline sündmus: külastame ju mitte lihtsalt naaberriiki, vaid riiki, millega meid seovad pikaajalised ja tihedad koostöösuhted peaaegu kõikides eluvaldkondades - sealhulgas majanduses.

Eesti ja Läti kaubavahetus on vilgas ning Eesti jaoks on Läti oluline otseinvesteeringute sihtmaa. Lätis on registreeritud üle tuhande Eesti osalusega ettevõtte. Seetõttu eeldan, et tänane arutelu koostöö süvendamise võimalustest kujuneb sisukaks ja edasiviivaks.

Tänase ümarlaua põhiteemaks on konkurentsivõime säilitamine ja suurendamine. Kui vaatame globaalset tasandit, siis on ilmne, et kitsendused ja piirangud välisinvestoritele on jätkuvalt vähenemas. See laiendab investorite valikuid ja suurendab riikidevahelist konkurentsi - konkurentsi ka Eesti ja Läti vahel.

Sõna "konkurents" näib üsna üheselt viitavat võistlusele, kuid Eesti ja Läti puhul ei pea see olema võistlus, kus on kaotajaid. Meie riikide koostöö on minu arusaamist mööda võtmeks konkurentsivõime suurendamisel üha globaliseeruvas maailmas.

Eesti majanduse tunnussõnadena oleme kasutanud liberaalset majanduspoliitikat, madalaid makse, e-riiki, oskuslikku tööjõudu. Küllap saab igaüht neist märksõnadest kasutada ka Läti puhul. Mida kaugemalt Balti riikide suunas vaadata, seda sarnasemad meie majandused tunduvad.

Meie sarnasuste kasutamine võimaldaks ühiselt tõmmata kaugemate ja suuremate välisinvestorite tähelepanu. Üks niisuguseid ühisalgatusi oleks USA investorite kutsumine siia kevadel 2006.

Kindlasti pean oluliseks regionaalsete ettevõtteklastrite teket. Hiljutisel Balti Arengufoorumil Stockholmis oli kandvaks mõtteks kasutada arengumootorina Läänemere regiooni majanduste erinevusi. Et seda osatakse teha, näitab eelkõige Soome ja Rootsi suurfirmade ja neid teenindavate ettevõtete laienemine kogu regioonis. Edukamad neist on osanud ära kasutada Eesti ja Läti ettevõtjate ning spetsialistide teadmisi ja kontakte.

Pärast Euroopa Liiduga ühinemist on ka paranenud tingimused piiriüleseks piirkondlikuks koostööks, sealhulgas Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti vahel. Selle võimaluse kasutamine annab mitte ainult avarama tegevusruumi, vaid ka täiendava arengustiimuli, mida omakorda peaks soodustama ühise raha, euro kasutuselevõtt.

Kinnitades, et olen veendunud Eesti ja Läti mitmekülgse ning tulemusrikka koostöö tulevikus, soovin nüüd ümarlauale viljakat arutelu!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee