In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti äriseminaril Lissabonis 29. novembril. 2005
29.11.2005


Teie ekstsellentsid,
ministrid,
daamid ja härrad!

Tervitan teid Eesti delegatsiooni nimel! Eile, riigivisiidi esimesel päeval, kogesime südamlikku vastuvõttu ja sisukaid ametlikke kohtumisi. Tänane äriseminar pakub hea võimaluse jätkata seda suhtlust ettevõtete tasandil.

Mul on hea meel, et lisaks kontaktide loomisele ja süvendamisele avaneb meil võimalus tutvustada Eestit ja Eesti majandust. Alustuseks tooksin vaid mõne näite rahvusvahelistest võrdlustest.

Eesti on saavutanud maailmas neljanda koha riikide järjestuses majandusvabaduse alusel. Majanduse konkurentsivõimelt on Eesti sarnane Portugaliga - 20. kohal maailma riikide hulgas. Eesti krediidireiting on juba aastaid Euroopa arenenud riikidega võrreldavas A-kategoorias. Euroopa Liidu liikmelisus ja ettevalmistused euro kasutuselevõtuks aitavad senist edu kindlustada.

Eesti majanduse ümberkujundamisse ja kiiresse arengusse on märkimisväärse panuse andnud kaubavahetus välismaaga ja välisinvestorid. Nagu Portugali, nii ka Eesti jaoks on peamised kaubavahetuspartnerid Euroopa Liidu riigid. 80 protsenti Eesti ekspordist on suunatud Euroopa Liitu. Eriti tihe on koostöö lähemate naabrite - Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga.

Samas soodustab Euroopa Liidu ühises majandusruumis tegutsemine majanduskoostöö tihendamist seni kaugeks jäänud riikidega, sealhulgas Portugaliga. Eesti eksport Portugali on viimaste aastate jooksul kasvanud, kuid vastastikuse kaubavahetuse osakaal kogu kaubanduses on siiski väike.

Ka välismaiste otseinvesteeringute poolest on Eesti suurimad partnerid meie põhjanaabrid Rootsi ja Soome. Sealt pärineb kaks kolmandikku otseinvesteeringutest. Just need valdkonnad, kuhu on suunatud enam välisinvesteeringuid, on kiiremini arenenud, nagu näiteks finantssektor ja telekommunikatsioon. Paljud sellised valdkonnad on kujunenud ka peamisteks ekspordiharudeks. Näiteks võib tuua puidutöötlemise, tekstiili- ja toiduainetööstuse, masinaehituse, elektroonika ning transiitveod. Eesti majanduses on olulisel kohal ka turism ja sellega seotud tegevused.

Seetõttu näen majandussuhetes Portugaliga hulgaliselt arenguvõimalusi, seda nii investeeringute, kaubavahetuse kui ka turismi valdkonnas.
Austatud ettevõtjad!

Lõpetuseks tooksin välja mõne märksõna, mis iseloomustavad välisinvestorite hinnangul Eesti ettevõtluskeskkonda. Eelkõige on nendeks märksõnadeks olnud heade oskustega, motiveeritud ja kiire kohanemisvõimega tööjõud. Inimese väärtustamine on Eesti jaoks kindlasti tulevase edu võti.

Järgmisel kohal on investorite hinnangutes stabiilsus - seda nii poliitilises, majanduslikus kui ka finantssüsteemi mõttes. See stabiilsus on loonud usalduse Eesti vastu, mis kajastub näiteks madalates intressimäärades, mis on toetanud investeeringute kiiret kasvu.

Lisaks stabiilsusele seostub Eesti välisinvestorite arvates märksõnaga "dünaamiline". Kahtlemata on Eesti turg kiirelt kasvav. Meie sisemajanduse kogutoodangu keskmine kasv on viimase kümne aasta jooksul ületanud 6 protsenti aastas. Sellise tempo jätkumist ootame ka lähiaastatel. Lisaks sellele on Eesti tänu oma avatusele väravaks Balti mere piirkonnale, kus asub ligi 90-ne miljoni elanikuga kiiresti kasvav turg.

Eesti majanduspoliitika on suunatud nende konkurentsieeliste tugevdamisele. See loob soodsa pinnase väliskaubanduse ja välisinvesteeringute kasvuks. Teil, austatud siinviibijad, on võimalus sellest arengust osa saada. Soovin teile selleks pealehakkamist ja edu!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee