In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti vabatahtlike tunnustamisel 4. detsembril 2005
05.12.2005


Head sõbrad!

Pole kahtlust, et iga rahvas vajab solidaarsustunnet ja ühtehoidmist. Seda vajab ka Eesti. Lühikese aja jooksul oleme võinud meiegi veenduda, et ühiskonna elujõulisus, nii-öelda tugevusvaru peitub suuresti omakasupüüdmatus abistamises ning vabatahtlikus töös kaasinimeste, oma küla või linna heaks.

Küllap küsib enamik meie seast vahel iseendalt, kuidas elada oma igapäevaelu nii, et see ei mööduks mõttetult ega paneks kahetsema raisatud aega. Kas ei jäta me kiirustades, soovist olla edukas ja esimene midagi väga olulist märkamata?

Täna siin saalis, kus on inimesi igalt elualalt ning igas vanuses, peaks sellele küsimusele vastama eitavalt. Teie olete oma muude tegemiste kõrvalt leidnud aega noorsootööks, külaelu edendamiseks, eakate inimeste abistamiseks, korrastustöödeks, heategevusüritusteks ning väga paljuks muuks. Selline kodanikualgatus lahendab väga palju probleeme. Või õigem oleks öelda, et nii hoitakse ära väga palju probleeme.

Vabatahtlikuna töötamine ei ole Eestis veel kuigi palju tunnustust pälvinud. Ehk peame seda ühest küljest loomulikuks ning arvame ka, et küll keegi teine teeb. Seda enam on tähelepanuväärne, et leidub palju inimesi, kes teevad seda tööd ühiskonna hüvanguks ning ootamata selle eest tasu. Aga kõik saab kindlasti kunagi kuhjaga tasutud.

Need inimesed, kes vabatahtlikuna tegutsevad, ei kipu sellest ise eriti rääkima ega hoopiski mitte end kiitma - seepärast jääb ehk midagi ka tähele panemata. Tänane tunnustamisüritus on pea ainus võimalus tõestada, et ühiskond on teie tööd märganud.

Head kuulajad,

häid mõtteid ning häid tegusid pole kunagi liiga palju. Inimlikkus ning oskus märgata enese kõrval abivajajat on suur anne. Ehkki kõik kodud ei kasvata oma lapsi selles vaimus, on ometi igaühe soov, et meid hädas üksi ei jäetaks.

On tuhandeid võimalusi heategudeks, ent on ka väga palju võimalusi jätta need tegemata. Teie olete valinud esimese tee. Tänu teile on meie seas ka rohkem õnnelikke ja headusesse uskuvaid inimesi. See on ääretult oluline, kui tahame midagi vääruslikku endast tulevastele põlvedele pärandada.

Meist paljud on kindlasti unistanud, kuidas suuremeelsus võiks maailma muuta. Teie oma vabatahtliku tööga olete tõestanud, et see polegi üksnes unistus ja vabatahtlikud muudavad maailma.

Tänan teid selle eest!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee