In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Balti Assamblee 24. istungjärgu avamisel 25. novembril 2005 Toompeal
25.11.2005


Austatud Balti Assamblee president,
lugupeetud Assamblee liikmed,
ekstsellentsid,
head külalised,
kallid sõbrad!

Mul on siiralt hea meel teid täna siin Toompeal tervitada. Teile ei ole ilmselt uudis, et Balti Assamblee loomises osalenuna, tema käekäiku lähedalt jälginuna, on mulle eriliselt südamelähedased Eesti, Läti ja Leedu ühised ettevõtmised.

Assamblee loomine oli meie koostöö üks kõige õigeaegsemaid ja tulemusrikkamaid samme. Balti Assamblee kannab endas Eesti, Läti ja Leedu pikaajalise koostöö tava ja seda üksteist toetavat vaimu, mida rahvusvahelistes suhetes ei ole võimalik millegagi asendada.

Balti Assamblee tööst Eesti, Läti ja Leedu ühiste huvide edendamisel on mul kujunenud kindel veendumus, et tihe koostöö kolme lähedase riigi parlamentide vahel on võimeline looma uut kvaliteeti nii rahvusvahelistes suhetes kui ka riigisiseste lahenduste otsinguil.

Tuleval aastal tähistame Balti Assamblee loomise 15. aastapäeva. 1991. aastast on Assamblee aidanud kolmel Balti riigil väga edukalt läbida murrangulise tee. See tee on viinud iseseisvuse äsja taastanud riigid rahvusvahelise koostöö keskmes seisvateks demokraatiat, stabiilsust ja heaolu loovateks riikideks. Meist on saanud liitlased, kelle panust hinnatakse palju laiemalt kui ainult Läänemere piirkonnas.

Meie tegevuskeskkond on selle lühikese aja jooksul tundmatuseni muutunud. Riikluse tugevdamine, suveräänsuse kinnistamine, oma hääle rahvusvahelisel areenil võimendamine olid kolme Balti riigi ülesanded, millega üheksakümnendate aastate alguses Balti Assamblee aktiivselt tegeles. Valikud, millega tuli tol ajal tegeleda, olid kaalukamad, aga samal ajal ka selgemate tagajärgede ja mõjuga.

Praegune Euroopa ja maailm tervikuna esitab tunduvalt keerukamaid väljakutseid ja mitmetahulisemaid lahendusi. Mis ei ole aga muutunud, on jätkuva koostöö vajadus. Tegelikult enam kui varem sõltuvad kõik tulemusele häälestatud sammud koostööst võimalikult laia ringi osapoolte vahel.

Balti Assamblee on oma tegevusega tõestanud, et suudab leida Eesti, Läti ja Leedu kooskõla ühiste ettevõtmiste õnnestumiseks. Ka ulatuslikuma regionaalse koostöö valmidus on Balti Assamblees teadvustatud.
Mul on hea meel, et algava istungjärgu päevakorras on diskussioon, mis aitab leida teid, kuidas Balti Assamblee saaks uues olukorras, tihedamate partnerlussuhetega põimitud rahvusvaheliste suhete võrgustikus olla tõhusam Eesti, Läti ja Leedu huvide edendamisel.

Regionaalse koostöö puhang Läänemere piirkonnas on toimunud viimastel aastatel meie endi algatusel ja osavõtul. Koostöö eesmärgid ei ole ähmastunud, kuid koostöö koordinatsioon on kindlasti muutunud keerukamaks. NATO ja Euroopa Liidu liikmetena on Eesti, Läti ja Leedu sammudel palju kaalukam roll igas kontekstis. Selle koostöö rõhuasetuste seadmine nõuab palju loomingulisust ja leidlikkust, mis Balti Assamblees on kindlasti ka olemas.

Soovin teile 24. istungjärguks viljakat koostööd, üksmeelt ja edu!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee