In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President lipu annetamisel mereväebaasile 21. novembril 2005 miinisadamas
21.11.2005


Austatud Riigikogu esimees Ene Ergma,
kaitseväe juhataja,
mereväelased,
külalised!

Täna on Eesti kaitseväe ühe väeliigi, mereväe loomise 87. aastapäev. Õnnitlen teid kõiki selle tähtpäeva puhul!

Mereriigi riigikaitses on mereväel täita tähtis roll. Nii on see ka Eestis, kus tuleb lisaks anda oluline panus NATO liitlaskohustuste täitmisel. Mereväelased on nende ülesannetega toime tulnud. Nii on ühtlasi au sees hoitud väeliigi looja, legendaarse admirali Johan Pitka nime, millest tänaseks on kujunenud kompromissitu Eesti iseseisvuse eest võitleja sümbol.

Merevägi näitas oma tegusust juba Vabadussõjas, toetades tõhusalt maarinnet. See ei väljendunud ainult lahingutegevuses, vaid veelgi olulisemal määral ühenduse hoidmises Lääne-Euroopaga, mis tänu meremeestele ei katkenud. Hoolimata sellest, et meri oli miine täis, usaldasid tänu Eesti miinilootside ja miinitraalerite professionaalsele tegutsemisele sõita meie sadamatesse sisse nii sõja- kui ka kaubalaevad.

Rõõmuga võime tõdeda, et meie mereväelaste oskusi hinnatakse kõrgelt ka tänapäeval. Alates maikuust on Eesti mereväe lipulaevale "Admiral Pitka" usaldatud osalemine NATO kiirreageerimisjõududes. Sellest ajast alates on nähtud Eesti lippu kõrvuti NATO omaga laeval lehvimas paljudes Euroopa sadamates.

Hiljuti oli meil võimalik kaasa elada ka ajaloolisele sündmusele, kui "Admiral Pitka" NATO kiirreageerimisjõudude miinitõrjeüksuse staabilaevana juhtis oma koondise neli laeva visiidile kodusesse Tallinna.

Kõik need edusammud ja kogu mereväe areng oleksid aga mõeldamatud ilma mereväebaasita. See on nii meie sõjalaevade kui mereväelaste kodusadam, kuhu merel olles tagasi igatsetakse. Mereväebaasis võetakse vastu sõpru ja liitlasi, siit osutatakse neile vajadusel omapoolset abi ja toetust.

Mereväebaas ei ole ainult üks tükike pealinna territooriumist, vaid see on nii Eesti kui ka NATO sõjalaevade tugipunkt, mille stabiilne ja eesmärgipärane arendamine on riigi kui terviku huvides. Mereväebaasi infrastruktuur, tema väline ilme, vastavus liitlaste nõuetele ning samal ajal võimekus meie partnerite sõjalaevu toetada on mitte ainult meie mere- ja kaitseväe, vaid terve Eesti proovikivi liitlaskohustuste täitmisel. Seega võib öelda, et see on ühtlasi meie visiitkaart.

Andes täna mereväebaasile üle lippu, on rõõm tõdeda, et siinne isikkoosseis annab endast parima baasi arendamisel. Hea meel on samuti selle üle, et Eestis tunnetatakse meie kui mereriigi vajadusi. Annab ju sellest tunnistust lipu annetamine Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjoni poolt.

Tänan lipu annetajaid ning soovin mereväebaasi isikkoosseisule jõudu ja edu töös!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee