In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 80. aastapäeva vastuvõtul 10. novembril 2005
10.11.2005


Austatud Riigikogu esimees, peaminister ,
austatud Koja liikmed,
daamid ja härrad!

Õnnitlen teid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 80. juubeli puhul!

Nende aastakümnete jooksul tehtud töö eest on Koda ära teeninud tunnustuse. Eriti valmistab aga heameelt tõsiasi, et tegemist on võimeka ja areneva organisatsiooniga, mis hõlmab märkimisväärset osa Eesti majandusest ja kodanikuühiskonnast.

Kui tõdeme, et Eesti majandusel on taasiseseisvuse ajal hästi läinud, siis kahtlemata on selles märkimisväärne osa Koja liikmeskonnal. Majandusarengu üks alus, ettevõtluskeskkond, on Eestis maailma võrdluses hea. Tänuväärne roll oli Kojal Euroopa Liidu liikmelisuseks valmistumise ajal, mil aidati kujundada ja rakendada muutusi õigusbaasis, standardites ja asjaajamiskorras.

Öeldakse, et töö kiidab tegijat. Eespool toodud näited iseloomustavad vaid väikest osa sellest tööst, mida Koda on viimaste aastate vältel teinud, vahendades riigi ja ettevõtjate dialoogi.

Austatud ettevõtjad!

Kiire majanduskasvu ja uute avanevate turgude keskkonnas on võimalik ots-otsaga kokku tulla ja veidi kasumitki teenida ilma erilise innovatsiooni või strateegilise planeerimiseta. Peale selle on ju ka ettevõtte loomise eesmärk ja tema tegutsemist suunav, nii-öelda füsioloogiline vajadus, teenida kasumit.

Nii ei olegi üllatav, et läinud suvel läbi viidud väike- ja keskmiste ettevõtete uuringu kohaselt ei oska suur osa ettevõtjaid sõnastada oma probleeme ega võimalusi. Tulevikus ei ole aga võimalik samal moel jätkata.

Juba täna tunnetame, et arengut piiravaks teguriks muutub sobiva ja kvaliteetse tööjõu nappus. Välistööjõu massiline sissetoomine ei ole jätkusuutlik lahendus. Keerulisemad, aga pikaajaliselt toimivad lahendused on nii olemasoleva kui ka potentsiaalse tööjõu ajakohane väljaõpe, innovatsioon ja uue tehnoloogia rakendamine.

Seetõttu soovin Eesti tulevikule mõeldes, et ei suureneks mitte ainult tegutsevate ettevõtete arv, vaid ka nende ettevõtete hulk, kes mõtlevad homse kasumi teenimise kõrval ka pikemas perspektiivis ja laiemas kontekstis.

Selleks soovin teile palju edu!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee