In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja viisteist seadust
07.11.2005


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja Riigikogus 19. oktoobril 2005 vastu võetud Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus; väärtpaberituru seaduse, investeerimisfondide seaduse, Tagatisfondi seaduse ja asjaõigusseaduse muutmise seadus1; kodakondsuse seaduse muutmise seadus; e-raha asutuste seadus1; kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni ratifitseerimise seadus; Riigikogus 20. oktoobril 2005 vastu võetud toote ohutuse seaduse muutmise seadus; ülikooliseaduse § 3 muutmise seadus; Riigikogus 26. oktoobril 2005 vastu võetud riigi 2005. aasta lisaeelarve seadus; maareformi seaduse muutmise seadus; loomakaitseseaduse, põllumajandusloomade aretuse seaduse ja loomatauditõrje seaduse muutmise seadus; Eesti Vabariigi ja Kanada vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadus; Eesti Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus; Eesti Vabariigi ja Rumeenia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus; ning 27. oktoobril 2005 vastu võetud raamatupidamise seaduse, äriseadustiku ja tulundusühistuseaduse muutmise seadus; ja teeseaduse muutmise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 7. novembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee