In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Balti riigipead kohtusid Maardus
03.11.2005


Balti riigipead kohtusid Maardus. Vasakult: Eesti president Arnold Rüütel, Läti president Vaira Vike-Freiberga ja Leedu president Valdas Adamkus.Täna toimus Tallinna lähedal Maardu mõisas Eesti, Läti ja Leedu presidendi töökohtumine.

Kohtumisel arutati Balti koostöö edaspidist arengut, eraldi peatuti nii poliitilisel kui majanduslikul koostööl. Lühidalt oli kõne all ka Baltimaade õhuturbe teema. Veel kõneldi Balti riikide panusest Euroopa Liidu naabruspoliitika elluviimisse ning Eesti, Läti ja Leedu seisukohtadest Euroopa Liidu tuleviku osas.

Rääkides kavandatavast Vene-Saksa gaasijuhtmest, olid riigipead ühisel seisukohal, et selle rajamine võib kaasa tuua Läänemere ja kõigi selle äärsete riikide jaoks tõsised ökoloogilised riskid. Nii sellest teemast lähtudes kui laiemas kontekstis tõdeti, et Balti koostöös on algamas uus ajajärk, mistõttu muutub üha tähtsamaks ühiste seisukohtade kujundamine ja ühishuvide kaitsmine. Majanduskoostöö valdkonnas olid põhjalikuma tähelepanu all energeetika-alane koostöö ning vajadus aktiviseerida infrastruktuuri arendamist Balti regioonis - eeskätt seoses Via Baltica ja Rail Baltica projektiga.

Kohtumisele järgnes sealsamas Balti riigipeade ühine pressikonverents. Seejärel korraldas Eesti riigipea oma kahe kolleegi auks lõunasöögi. Pärast lõunat lahkus Läti Vabariigi president Vaira Vike-Freiberga Eestist.

Leedu ja Eesti riigipea külastasid õhtupoolikul Eesti Näituste messikeskust ning avasid seal Leedu äripäevad Eestis. Sealsamas võttis täna oma 79. sünnipäeva tähistav Leedu Vabariigi president Valdas Adamkus vastu paljude õnnitlejate lilled ja parimad soovid ning lahkus seejärel Eestist.

Eelmine kolme Balti presidendi kohtumine toimus käesoleva aasta maikuus Riias, kus samal päeval kohtuti ka Ameerika Ühendriikide presidendi George W. Bush'iga. Järgmine Balti riigipeade kohtumine saab teoks 2006. aastal Leedus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 3. novembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee