In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Riigikogu väliskomisjoniga
20.10.2005


President Rüütel kohtus täna Kadriorus Riigikogu väliskomisjoniga. Kohtumisel arutati eeskätt Balti Assamblee ja Eesti poolt antava arenguabiga seotud küsimusi ning teisi välispoliitilisi teemasid.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa käsitles Eesti kui praeguse Balti koostöö juhtriigi seisukohti Balti Assamblee tegevuse tõhustamisel, avaldades ühtlasi lootust, et mõningad eriarvamused, mis vahepeal sellealast koostööd Läti ja Leeduga kammitsesid, suudetakse ekspertide kaasabil peagi ületada. Ka teised sõna võtnud väliskomisjoni liikmed väljendasid veendumust, et lähiajal saab kolme Balti riigi seisukohtades võimalikuks üksteisele lähenemine.

Vabariigi President rõhutas sellel teemal kõneldes, et Balti koostöö peab püsivalt toimima nii Balti riikide endi kui ka kogu Euroopa Liidu huvides. ''Kui regionaalne koostöö on eelnevalt tõhusalt toimima saadud, toimib edukamalt ka Euroopa Liit tervikuna. See on vajalik paljude meie ees seisvate ülesannete lahendamiseks, näiteks Lissaboni strateegia elluviimiseks,'' sõnas riigipea. Ühtlasi toonitas Vabariigi President, et kolme riigi ja rahva koostöö olulisus on ajaloos korduvalt tõestamist leidnud.

President Rüütel kõneles ka Läänemeremaade heast arengupotentsiaalist, mis saab põhineda omavahelisel tihedal integratsioonil, mis omakorda avaldub paljudes valdkondades - näiteks logistikas, energeetikas ja ühiselt välja arendatud infrastruktuuris laiemalt. Väliskomisjoni liikmete sõnul saavad need teemad olema kindlasti esiplaanil ka edaspidise Balti koostöö raames aset leidvates aruteludes.

Peatudes lühidalt Eesti-Vene piirileppe teemal, rõhutati Eesti-poolse hea tahte jätkuvat olemasolu ja valmisolekut kontaktideks Venemaa esindajatega. Käsitledes Eesti poolt antava arenguabi teemat, toodi välja, et koos riigieelarvest eraldatavate summade suurenemisega kasvab meie huvi selle vastu, et siduda abiandmist demokraatlike institutsioonide arenguga sihtriikides. President Rüütel pakkus välja, et kaaluda võiks ka abisummade täpsemat suunatust, näiteks kutsealase koolituse arendamiseks ja seoses keskkonnakatastroofide sagenemisega ka vastavate reservide täiendamiseks. Kohtumisel märgiti, et sellealased arutelud on aktiviseerumas nii ÜRO-s kui Euroopa Liidus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 20. oktoobril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee