In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President saatis kaastundeavalduse professor Jakovlevi surma puhul
19.10.2005


President Rüütel avaldas täna kaastunnet proua Niina Ivanovna Jakovlevale tema abikaasa professor Aleksandr Nikolajevitš Jakovlevi surma puhul.

President Rüütel kirjutas kaastundeavalduses: ''Aleksandr Nikolajevitš Jakovlev oli andekas inimene, kes oma tööga suutis puudutada ajaloo kulgu ja miljonite inimeste elu. Tal on suured teened demokraatia arengule kaasa aitamisel nii Venemaal kui kogu maailmas. Veel käesoleva aasta jaanuarikuus, meie viimasel kohtumisel Moskvas, tutvustas ta mulle oma mahukat tegevust Venemaa 20. sajandi ajalugu käsitlevate arhiividokumentide uurimisel ja avaldamisel. Eesmärk anda oma rahvale tagasi ajalugu selle tegelikul kujul on üllas ning praegused ja tulevased põlvkonnad on Aleksandr Nikolajevitšile selle eest kindlasti tänulikud.

Eesti ja teiste Balti riikide jaoks kujunes professor Jakovlevi tegevus eriti tähtsaks 1989. aastal, kui olulisel määral just tänu tema jõupingutustele võttis NSV Liidu rahvasaadikute kongress vastu otsuse ''Poliitilisest ja õiguslikust hinnangust 1939. aasta Nõukogude-Saksa mittekallaletungilepingule''. Tema otsustavus ja valmisolek käsitleda ajaloos toimunut otsekoheselt ja kogu selle keerukuses, oli nii siis kui on ka tänapäeval eeskujuks meile, tema kaasaegsetele.''

President Rüütel lisas, et ta jääb professor Jakovlevi alati tänutundega meenutama.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 19. oktoobril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee