In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President osales Läänemere Arengufoorumil
17.10.2005


President Rüütel sõitis eile, 16. oktoobril töövisiidile Rootsi Kuningriiki, et osaleda Stockholmis toimuval Läänemere Arengufoorumil.

Eile osales Eesti riigipea Läänemere Arengufoorumi ametlikul avamisel Rootsi parlamendihoones ning Euroopa Komisjoni esimehe José Manuel Barroso korraldatud õhtusöögil. Arutati eelseisva Euroopa Liidu ülemkogu teemasid, Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning finantsperspektiivi.

Täna hommikul osales president Rüütel arengufoorumi töös ning esines kõnega plenaaristungil, mille keskseks teemaks on uue hoo andmine Lissaboni strateegiale.
Vabariigi President märkis oma kõnes, et Läänemere piirkonna areng on olnud viimastel aastatel märkimisväärselt kiire ja ka prognoosid lähiaastateks on optimistlikud. ''Usun, et Lissaboni algatuses seatud eesmärk tõusta aastaks 2010 Euroopas niiöelda näidispiirkonnaks, on saavutatav, kui me suudame ühendada oma intellektuaalsed ressursid ning jätkata innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse kursil,'' lisas Eesti riigipea.

Vabariigi President toonitas ka, et taotledes kiiret majandusarengut, ei tohi me unustada Läänemerd ning kiiresti kasvava majandustegevusega kaasnevaid riske. ''Suurte tankerite liiklus meie ühisel merel kasvab aastast aastasse, mere põhja ehitatakse uusi gigantseid torujuhtmeid ja suure võimsusega ülekandekaableid. Selline olukord nõuab meilt suurt vastutustunnet ja respekti nii keskkonna kui ka üksteise huvide suhtes,'' lausus president Rüütel.

Lõuna ajal kohtus Vabariigi President Rootsi peaministri Göran Perssoniga. Arutati eelseisval Euroopa Liidu ülemkogul käsitletavaid teemasid ning Euroopa Liidu edasist arengut. President Rüütel tutvustas Eesti kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste tulemusi.

Seejärel kohtus Eesti riigipea Rootsi kuninga Tema Majesteet Carl XVI Gustaf'iga. Kohtumisel oli kõne all Läänemere regiooni areng, Rootsi ja Eesti kahepoolsed suhted ning vastastikused kultuurimõjud.

President Rüütel külastab ka Vasa muuseumi ning Eesti suursaatkonda, kus ta kohtub Eesti Teadusliku Seltsiga Rootsis.

President Rüütel saabub tagasi Eestisse täna hilisõhtul.

Läänemere Arengufoorum (Baltic Development Forum, www.bdforum.org ) on sõltumatu mittetulunduslik võrgustikorganisatsioon, kuhu kuulub üle 2000 osalise - suurettevõtted, suurlinnad, äriföderatsioonid Läänemere regioonist ja kaugemalt. 2005. aastal on foorumil keskse tähelepanu all regiooni konkurentsivõimelisuse ja innovatsiooni teemad lähema viie aasta perspektiivis (The Baltic Sea region as a Role Model - Achieving Global Excellence in Competitiveness and Innovation by 2010). Foorumi esimees on endine Taani välisminister Uffe Ellemann-Jensen.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 17. oktoobril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee