In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Slovaki Vabariigi presidendi T. E. hr Ivan Gašparovič“i ja pr Silvia Gašparovičová auks antaval pidulikul õhtusöögil 12. oktoobril 2005 Tallinnas
12.10.2005


Austatud härra president,
proua Silvia Gašparovičová,
ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Härra president ja proua Silvia Gašparovičová, mul on erakordselt hea meel tervitada Teid Eestis!

Diplomaatiliste suhete sõlmimisest meie riikide vahel on möödunud tosin aastat. Teie käesolev visiit on Slovakkia presidendi esimene riigivisiit Eestisse. See on tõestuseks meie headest suhetest ja oluline tähis teel edasisele koostööle.

Meie tänane kohtumine kinnitas, et Eestil ja Slovakkial on palju ühiseid huvisid mitmes eluvaldkonnas. Tänapäeval ei tohiks küll enam kahtlust olla, et Euroopa kui terviku tähtsaim ühishuvi on meie maailmajao aina jätkuv lõimumisprotsess. On selge, et ka integreeruv Euroopa saab ettenähtavas tulevikus olla väga erineva kaaluga partnerite kooslus, võrdsete riikide Euroopa. Need on arusaamad, mida me jagame.

Kui mõtleme meie rahvaste saatusele minevikus, leiame mitmeid sarnaseid momente. Esimeste märksõnadena meenuvad sagedane võitlus võõrvõimudega ning mitmete rahvuste kooseksisteerimine. Oleme kogenud ajaloo karmi kätt. Tänaseks on nii Slovakkia kui Eesti viinud läbi ulatuslikke reforme ja on heameel täheldada, et mitmeski küsimuses, näiteks maksusüsteemi ja pensionireformi osas, on me arusaamad olnud ühesugused.

Mõistagi ei olnud ümberkorralduste ainus põhjus liitumine Euroopa Liidu ja NATO-ga. Ühiskonna ja majanduse reformimisega oleme aidanud ennekõike iseennast. Ometi teame mõlemad, et reformide tee, mida nii Slovakkial kui ka Eestil on tulnud läbida, on olnud keeruline ja meelepäraste tulemusteni ei jõuta päevapealt.

Täna on Eesti ja Slovakkia, kaks väikest riiki, partnerid Euroopa Liidus ja NATO-s. See on andnud uue dimensiooni ka meie koostööle. Olen sügavalt veendunud, et Euroopa Liit peab suutma tugevdada oma positsiooni ja aina rohkem ühehäälselt kaasa rääkima rahvusvahelisel areenil. Ainult nii võime tagada, et Euroopa poliitiline osakaal vastaks täielikult tema majanduslikule mõjule. Maailmas, mida lõhestavad arvukad pingekolded, on tugev ja ühtne Euroopa kindlasti tasakaalustavaks jõuks.

Austatud härra president,

paljud eestlased on viimastel aastatel külastanud Slovakkia suusakuurorte ja olen kindel, et see on väärt võti avastamaks Teie maa hurmavat ilu. Eestit külastavate slovakkide arv küll kasvab, kuid arvan, et potentsiaal turismialases koostöös on siiani veel suurel määral kasutamata. Loodan, et võtate Eestist kaasa muljed, mis julgustavad ka selle koostöövaldkonna arengut.

Meievaheliste kontaktide elavdamisele aitab samuti kaasa aktiivsem kultuurivahetus. On ju nii eestlased kui slovakid tuntud oma rahvakunsti ja folkloorifestivalide poolest. Usun, et tänane soov ja valmisolek õppida ja õpetada slovaki keelt näiteks Tartu Ülikoolis ja eesti keelt mõnes Slovakkia kõrgkoolis realiseerub juba lähemas tulevikus.

Austatud härra president,

globaliseeruv maailm pakub meile üha enam uusi väljakutseid. Paraku on positiivset arengut varjutamas ka elu mustem pool. Kasvav terrorismioht, vaesus ja vägivald on probleemid, millega me silmitsi seisame. Peame töötama üheskoos turvalisema maailma nimel, kus terroril ja vägivallal ei oleks kohta. Terrorismialged ei peaks meie ühiskodus kandepinda leidma.

Kõikidel riikidel ja rahvastel, aga eriti ÜRO-l on nende probleemide lahendamisel täita oluline roll. Lubage mul siinkohal õnnitleda Slovaki Vabariiki perioodiks 2006-2007 ÜRO Julgeolekunõukogu mitte-alaliseks liikmeks valimise puhul. Ma usun, et tulevikus leiame veel palju ühiseid huvipunkte, millele tuginedes saame koos mõelda ja tegutseda rahu, inimõiguste ja säästva arengu hüvanguks.

Daamid ja härrad,

enda ja oma abikaasa nimel lubage mul soovida Teile, härra president ja proua Silvia Gašparovičová, edu ja õnne!

Tõstan klaasi Slovaki Vabariigi ja tema rahva terviseks! Eesti ja Slovakkia koostöö terviseks!

Na vaše zdravie!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee