In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President toetas Moldova püüdlusi
29.09.2005


Neljapäeva õhtul andsid Vabariigi President ja proua Ingrid Rüütel Moldova Vabariigi presidendi Vladimir Voronini auks piduliku õhtusöögi.

Õhtusöögil peetud kõnes kinnitas president Rüütel, et Moldova valitud kurss integreerumiseks Euroopa Liiduga aitab kaasa demokraatia ja turumajanduse kindlustamisele ning on riigi jätkusuutliku arengu tagamise heaks stiimuliks. "Eesti näitel võin kinnitada, et Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv aitab ühiskonnas kaasa kiirete ja ulatuslike sotsiaal-majanduslike reformide läbiviimisele. Ühtlasi fokusseeris see Eestis kogu avaliku sektori tegevuse ja eesmärgid," lausus president Rüütel.

Eesti riigipea lisas, et peab oluliseks Vene vägede täielikku ja tingimusteta väljaviimist Moldovast. "Kohustuste täitmine Venemaa poolt on samuti OSCE usutavuse küsimus. Vene vägede väljaviimine on oluline tegur nii Moldova vabaks arenguks kui ka Transnistria konflikti lahendamiseks. Eesti jagab rahvusvahelise üldsuse muret kujunenud olukorra pärast," kõneles president Rüütel.

Vabariigi President märkis, et nii Moldova kui ka Eesti annavad oma panuse maailma mitmekesisusse, rikkusesse ja kooskõlasse, avastades üha uusi väljundeid kahepoolsetes suhetes. "Loodetavasti võtate käesolevalt visiidilt kaasa ka uut teavet Eesti kohta, mis loob täiendavaid eeldusi meie riikide koostööle," lisas Eesti riigipea ning soovis Moldovale edu ja õitsengut.

Moldova Vabariigi president märkis omapoolses kõnes, et lõimumine on Moldova Vabariigi välispoliitika peamisi eesmärke. "See on loomulik valik, sest me kuulume lahutamatult, nii päritolu, ajaloo kui ka vaimsete väärtuste poolest Euroopa tsivilisatsiooni hulka. Me teame, et eesmärgi - Euroopa Liiduga ühinemise - saavutamine on raske ja keeruline ning Euroopa nõuetele vastamiseks tuleb meil läbi viia tohutult muudatusi. Kuid ometi oleme me täis otsustavust pingutada selle nimel, et saavutada edu demokraatliku ühiskonna ehitamisel ning ma olen veendunud, et ainult nendel tingimustel on minu rahva õitseng võimalik," kõneles Moldova riigipea.

President Voronin rõhutas ka oma riigi huvi majandussuhete tihendamiseks Eestiga. Ta tänas Eestit nii valmisoleku eest jagada Moldova Vabariigiga reformiprotsessis, aga ka lõimumisel Euroopa Liiduga omandatud kogemusi kui ka abi eest Moldova-NATO partnerriikide individuaalse tegevuskava käsitlemisel. "Suhted Eesti Vabariigiga on oluline osa meie riigi välispoliitikast just seetõttu, et Eesti majandus-, poliitiliste ja sotsiaalsete reformide rakendamise viis ja kvaliteet on meile eeskujuks kindlalt liikuda demokraatia, õigusriigi ja turumajanduse teel," sõnas Moldova Vabariigi president.

Moldova riigipea Vladimir Voronin lahkus Eestist neljapäeva õhtul.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 29. septembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee