In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pidulikul õhtusöögil Moldova Vabariigi presidendi T.E. hr Vladimir Voronini auks 29. septembril 2005 Tallinnas
29.09.2005


Austatud härra president,
ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Mul on suur rõõm öelda Teile tere tulemast Eestisse. Meie riikide diplomaatiliste suhete sõlmimisest on möödunud juba enam kui tosin aastat. Ajaloo mõistes on see väga lühike aeg, kuid kindlasti piisav, et luua häid sidemeid kahe maa vahel.

Olen veendunud, et Teie käesolev visiit Eestisse annab täiendava impulsi, laiendamaks ja süvendamaks meie riikide ning rahvaste lävimist kõikidel tasanditel ja valdkondades.

Eesti ja Moldova puutuvad kokku oma elavas ajaloolises kogemuses ning sellest võrsunud vastutustundes demokraatia ja vabaduse ees. 1939. aastal sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakt tõi kaasa väga ränki kannatusi meile mõlemale. Pool sajandit hiljem andis NSV Liidu lagunemine meie rahvastele võimaluse vabaks arenguks. See on meie ajaloo ühisosa.

Ikka ja jälle peaksime endale meelde tuletama, et kogu ühiskond tervikuna peab iseseisvuse kindlustamise nimel pingutama. Suveräänsus ja demokraatlik areng on kui aed, mis vajab järjepidevat hoolt ning pühendunud harimist. Vastasel juhul lööb seal vohama umbrohi.

Tänaseks on Eestil enam kui aasta pikkune Euroopa Liidu liikmesriigi kogemus. Selle aja jooksul on muutunud nii Eesti kui ka Euroopa Liit tervikuna. Euroopa Liitu kuuluvate riikide koostöö ja välispoliitilised suunitlused on saanud uued mõõtmed ja võimalused.

Järjest tähtsamaks kujuneb sotsiaalse ja majandusliku heaolu ning stabiilsuse vööndi loomine ja tugevdamine Euroopa Liidu välispiiride vahetus läheduses. Peame oluliseks tihedamat koostööd Euroopa Liidu ja Moldova vahel. Ma usun, et käesoleva aasta algul allkirjastatud Euroopa Liidu naabruspoliitika tegevuskava Moldovaga aitab sellele tublisti kaasa.

Olen kindel, et teie valitud kurss integreerumiseks Euroopa Liiduga aitab kaasa demokraatia ja turumajanduse kindlustamisele ning on riigi jätkusuutliku arengu tagamise heaks stiimuliks. Eesti näitel võin kinnitada, et Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv aitab ühiskonnas kaasa kiirete ja ulatuslike sotsiaal-majanduslike reformide läbiviimisele. Ühtlasi fokusseeris see Eestis kogu avaliku sektori tegevuse ja eesmärgid.

Taasiseseisvumise järel Eestis läbi viidud reformidega on kaasnenud edu me rahvale ja tuntus Eestile. Samas on ulatuslikud muutused ja sagedased seaduseparandused nõudnud kodanikelt igapäevaelus kiiret kohanemist. See on väärtuslik kogemustepagas, mida oleme valmis Moldovaga jagama.

Eesti pinnalt lahkusid okupatsiooniväed üksteist aastat tagasi. Suutsime selle saavutada muuhulgas tänu kindlale rahvusvahelisele toetusele. Peame oluliseks Vene vägede täielikku ja tingimusteta väljaviimist ka Moldovast. Kohustuste täitmine Venemaa poolt on samuti OSCE usutavuse küsimus. Vene vägede väljaviimine on oluline tegur nii Moldova vabaks arenguks kui ka Transnistria konflikti lahendamiseks. Eesti jagab rahvusvahelise üldsuse muret kujunenud olukorra pärast.

Härra president!

Elame ajal, mil julgeolek ja stabiilsus ei ole pelgalt mõisted. Nende sõnade tähendus on saanud üha selgemaks ja tuntavamaks. Terroriaktid ja konfliktid on muutunud maailmas kahetsusväärselt sagedaseks. Rahu ei tohi olla kasutusel konfliktide vaheaegade mõistena, vaid rahu peab saama kõigile omaseks loomulikuks olekuks. Selle nimel peame endile tunnistama, et elulaadide ja mõtteviiside vastastikune koostoime ongi see allikas, millest võime ammutada jõudu stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel.

Nii Moldova kui ka Eesti annavad oma panuse maailma mitmekesisusse, rikkusesse ja kooskõlasse, avastades üha uusi väljundeid kahepoolsetes suhetes. Loodetavasti võtate käesolevalt visiidilt kaasa ka uut teavet Eesti kohta, mis loob täiendavaid eeldusi meie riikide koostööle.

Härra president!

Enda ning oma abikaasa, kogu Eesti rahva nimel soovin Teile südamest õnne ja edu!

Tõstan klaasi Moldova eduks ja õitsenguks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee