In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kõneles ÜRO Peaassambleel
16.09.2005


President Arnold Rüütel kõnelemas ÜRO PeaassambleelPresident Arnold Rüütel esines neljapäeval, 15. septembril New Yorgis kõnega ÜRO Peaassamblee 60. istungjärgu riigipeade ja valitsusjuhtide foorumil, mis kujunes kaasaja kõige esinduslikumaks tippkohtumiseks.

Oma kõnes sõnas president Rüütel, et esmane vastutus oma arengu eest lasub igal riigil endal. ''Riikide valitsemissüsteemide tugevdamine, korruptsiooni vastane võitlus ning majanduskeskkonna korrastamine on oluliseks eeltingimuseks abi mõju ja tõhususe suurendamisel. Tulemuslik abipanus peab lähtuma kohapealsetest vajadustest ning sihtriigis välja töötatud piisavalt ambitsioonikatest rahvuslikest arengustrateegiatest,'' ütles Eesti riigipea.

Kõneldes ÜRO rollist konfliktide rahumeelsel lahendamisel ütles president Rüütel, et Eesti toetab rahuehitamise komisjoni (Peacebuilding Commission) loomist, mis on üheks tippkohtumise konkreetsetest tulemitest ja loodab peatselt näha ka selle komisjoni töö vilju.

Samuti rõhutas riigipea Eesti kindlat seisukohta, et terrorismile ei ole ühtki õigustust. ''Oleme veendunud, et terrorismi vastu saab tulemuslikult võidelda üksnes tihedas riikidevahelises koostöös, mis on kooskõlas rahvusvaheliste õigusnormidega, seetõttu peame oluliseks terrorismi üldkonventsiooni kiiret vastuvõtmist,'' lausus Vabariigi President, väljendades samas rahulolu tuumaterrorismi tõkestamise rahvusvaheline konventsiooni allakirjutamise üle.

''Eesti on arvamusel, et ÜRO arendamisel võimalikult tõhusaks multilateraalseks institutsiooniks on oluline selle institutsionaalne uuendamine. See eeldab nii ÜRO organite reformi kui ka kogu ÜRO süsteemi sidususe suurendamist. Eesti peab ÜRO usaldusväärsuse üheks olulisimaks aluseks ÜRO võimet tagada inimõiguste kaitse ning toetab kiiret alalise Inimõiguste Nõukogu (Human Rights Council) loomist. Leiame, et nõukogul peab olema vajalik staatus ja pädevus, et inimõiguste kaitsele tõhusalt kaasa aidata,'' kõneles Vabariigi President.

President Rüütel toonitas, et peab oluliseks ÜRO ette seatud eesmärkide saavutamisega ja organisatsiooni reformimisega seotud otsuste vastuvõtmist, kuid tippkohtumist saab edukaks pidada vaid siis, kui otsused ettenähtud aja jooksul ellu viiakse.

Õhtul korraldas Vabariigi Presidendi auks piduliku õhtusöögi suursaadik Tiina Intelmann, kes juhib Eesti Vabariigi alalist esindust ÜRO juures.

Reedel, 16. septembril osaleb president Rüütel Tšehhi Vabariigi peaministri Jiři Paroubek'i vastuvõtul. Seejärel lahkub Vabariigi President New Yorgist ning jõuab tagasi Eestisse laupäeval, 17. septembril.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 16. septembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee