In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Türgi-Eesti äriseminaril Istanbulis 7. septembril 2005
07.09.2005


Austatud ministrid,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Tervitan teid Eesti delegatsiooni nimel!

Meie visiidi esimese päeva kohtumistel Ankaras arutasime korduvalt Eesti-Türgi majanduskoostöö arendamist. Türgi oma suure ja kiiresti areneva turuga on meie silmis partner, kellega soovime majanduskoostööd laiendada ja süvendada. Teisest küljest takistab koostöö arengut meie riikide geograafiline vahemaa. See takistus on aga hea tahtega kergesti ületatav.

Tänase seisuga võime öelda, et meie riikide vaheline kaubavahetus on mahult tagasihoidlik, kuid viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Samas tegutsevad nii Eesti kui ka Türgi suuresti Euroopa majandusruumis: Türgi kaubavahetusest ligi pool on Euroopa Liidu riikidega; Eesti ekspordist on Euroopa Liidu riikidesse suunatud ligi 80%.

Eesti hindab oma partnerite puhul majanduslikku stabiilsust ja avatust. Oleme huviga jälginud Türgi majandusreforme ja samme Euroopa Liidu suunal. Oma kogemusest võime kinnitada, et see on protsess, mille pidevust on raske ülehinnata.

Eesti taasiseseisvusperioodi 15 aastat on möödunud reformide tähe all. Reformide esimeses etapis loodi liberaalse ja stabiilse turumajanduse alused. Selline keskkond soodustas välismaiseid otseinvesteeringuid, mida on Eestis inimese kohta kogunenud rohkem kui enamikes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.

Ka Euroopa Liiduga ühinemise protsess oli Eesti jaoks väärtuslik kogemus. See tähendas institutsioonide ja õigusliku baasi tugevdamist ning ettevõtete moderniseerimist. Need muutused on olnud järk-järgulised ning toonud kaasa rahvusvaheliste partnerite usalduse suurenemise. Majanduslikult on see tähendanud paremat ligipääsu rahvusvahelisele kaupade, teenuste ja finantsturule. Need on kogemused, mida oleme meeleldi nõus ka Türgi kolleegidega jagama.

Seetõttu on mul hea meel, et täna avaneb meie äridelegatsiooni liikmetel võimalus tutvustada Eesti majandust, lähemalt tundma õppida Türgi oma ning ühtlasi luua sidemeid kohalike ettevõtjatega. Annaksingi sõnajärje üle järgmistele esinejatele.

Omalt poolt soovin teile sisukat seminari ning jõudu ja õnne edaspidiseks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee