In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Türgi presidendiga
06.09.2005


Riigivisiit Türgi Vabariiki 06.-08.09.2005. Ametlik vastuvõtutseremooniaPresident Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel alustasid teisipäeval riigivisiiti Türgi Vabariiki. Pärast saabumist Ankarasse asetas Eesti riigipea pärja Atatürgi mausoleumi.

Türgi president Ahmet Necdet Sezer koos abikaasaga tervitasid Eesti presidendipaari ametlikul vastuvõtutseremoonial Ankara presidendipalee ees. Sellele järgnes presidentide omavaheline kohtumine ning kohtumine koos delegatsioonidega. Kohtumisel kõneldi Eesti ja Türgi kahepoolsete suhete arendamisest, mille üldseisu mõlemad riigipead hindasid väga heaks. Presidendid tõdesid, et kahepoolne kaubavahetus saab veel oluliselt kasvada ning selleks tuleks ära kasutada mõlemapoolne olemasolev potentsiaal. Kohtumisel leiti, et vastastikused kontaktid nii turismi, kultuuri ja hariduse alal kui mitmetes teistes valdkondades on just viimastel aastatel hakanud kiirelt tihenema.

President Sezer tutvustas Türgi seisukohti seoses 3. oktoobril Euroopa Liiduga algavate liitumisläbirääkimistega, märkides, et Türgi on omapoolsed kohustused selleks täitnud. Kõneldes ka Küprose küsimusest, ütles president Sezer muuhulgas, et see teema ei peaks olema takistuseks Türgi saamisel Euroopa Liidu liikmeks, kuna lahenduse leidmisest on huvitatud kõik Küprose probleemi osapooled.

President Rüütel sõnas, et Eesti toetab jätkuvalt Türgiga liitumisläbirääkimiste alustamist. Tutvustades Eesti kogemust sõnas Vabariigi President, et liitumisprotsess Euroopa Liiduga eeldab tuhandeid õigusakte puudutavat tõsist tööd nii parlamendilt ja valitsuselt kui kogu ühiskonnalt, et harmoniseerida oma seadusandlus Euroopa Liidu õigusruumiga. President Rüütel lisas, et Eesti on igati valmis jagama Türgiga oma reformikogemust ning soovib Türgile läbirääkimistel edu. Eesti riigipea avaldas ka lootust, et rahvusvahelise üldsuse toel ja heast tahtes lähtudes suudetakse Küprose küsimusele leida rahumeelne lahendus.

Pärast delegatsioonide kohtumist kirjutasid Eesti regionaalminister Jaan Õunapuu ning Türgi asepeaminister ja välisminister Abdullah Gül alla Eesti Vabariigi Valitsuse ja Türgi Vabariigi Valitsuse kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö programmi.

Seejärel esinesid Türgi ja Eesti president avaldusega pressile. Türgi president sõnas, et Eesti ja Türgi suhetes ei ole problemaatilisi poliitilisi küsimusi. "Oma sarnase geograafilise asendi tõttu ja jagades ühiseid üleüldisi väärtusi, annavad meie riigid oma panuse Euroopa stabiilsuse ja heaolu tagamisse," lausus president Sezer. Ta tänas president Rüütlit avaliku ja tugeva toetuse eest Türgi Euroopa Liidu liikmeks saamise küsimuses. Ühtlasi avaldas president Sezer veendumust, et Eesti riigipea visiit annab Eesti ja Türgi suhete kõikides valdkondades mõlemale poolele kasulikke tulemusi.

Eesti riigipea käsitles oma pressiavalduses nii Eesti ja Türgi kahepoolseid suhteid kui koostööd NATO raames. "Eesti jaoks on alati olnud oluline edukas koostöö Türgiga rahvusvahelisel tasandil, kus kahel riigil on palju ühiseid seisukohti," kõneles president Rüütel. Vabariigi President avaldas ka Türgile tänu kavandatava osaluse eest 2006. aastal Eesti ja teiste Balti riikide õhuruumi turvamisel NATO lennukitega.

Mitu Eesti delegatsiooni liiget kohtusid eraldi oma Türgi kolleegidega. Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts kohtus Türgi kindralstaabi juhi kindral Hilmi Özkök'iga ning külastas terrorismivastase võitluse keskust. Regionaalminister Jaan Õunapuu ja Saare maavanema kohusetäitja Hans Teiv kohtusid Türgi siseministri Abdülkadir Aksu'ga. Eesti Panga asepresident Andres Sutt kohtus Türgi keskpanga asepresidendi Erdem Bažēi'ga.

Proua Ingrid Rüütel kohtus eriprogrammi raames proua Semran Sezer'iga ning külastas kunsti- ja käsitööinstituuti, kus tutvus türgi rahvariietega. Seejärel toimus kohtumine rahvamuusika ajaloo professori Muammer Sun'iga.

President Rüütel külastas Atakule vaatetorni, kust avaneb 125 meetri kõrguselt suurepärane vaade Türgi pealinnale. Seejärel avas Vabariigi President uue Eesti saatkonnahoone Ankaras. Sel puhul peetud tervituskõnes rõhutas Eesti riigipea, et just saatkonnal on esmane roll kahe riigi vaheliste kontaktide ja informatsiooni vahendamisel.

Eesti saatkonnahoone avamisel viibis ka Türgi välisminister Abdullah Gül, kes oma tervituskõnes sõnas, et hoone avamine peegeldab Eesti valitsuse kindlat tahet tugevdada suhteid Türgiga. Minister lisas, et Eesti president võib olla kindel - Eesti suursaadikul, kes töötab nendes uutes ruumides, on Türgi valitsuse igakülgne toetus oma tegevuses Türgi ja Eesti hüvanguks.

Vabariigi President kohtus ka Türgi Rahvusassamblee asespiikri Sadõk Yakut'iga. Kohtumisel tänas Eesti riigipea Türgit Nõukogude Liidu okupatsiooni mittetunnustamise eest Balti riikides, samuti toetuse eest Eesti saamisel NATO liikmeks. Asespiiker Yakut märkis, et Eesti ja Türgi pikaajaliste heade suhete edasiarendamiseks toimub peagi Türgi parlamendi spiikri visiit Eestisse, samuti on kavandamisel Riigikogu väliskomisjoni visiit Türgi Vabariiki.

Päeva lõpetas Türgi Vabariigi presidendi Ahmet Semra Sezer'i ja proua Semra Sezer'i pidulik õhtusöök Vabariigi Presidendi ja proua Ingrid Rüütli auks Presidendipalees. Sellel viibis ka Türgi peaminister Recep Tayyip Erdogan.

Õhtusöögil peetud kõnes tõstis Türgi president esile mõlema oma iseseisvuse idee eest võidelnud rahva väärikust ja ühiseid väärtusi tänapäeval. "Tõsiasi, et meie riigid kirjutasid 1924. aastal ühiselt alla omavahelise sõpruse ja koostöö lepingule ning et Türgi oli üks esimesi riike, kes taastas oma diplomaatilised suhted Eestiga viimase taasiseseisvumisel 1991. aastal, osutavad sellele, kuivõrd sügav on meievaheline sõprus," kõneles president Sezer. Ta lisas, et nüüdisajal on rahvastevaheline solidaarsus vajalikum kui kunagi varem, et kaitsta tänapäevaseid ja üldiselt kehtivaid väärtusi. "Türgi annab veendunult oma panuse rahvusvahelise rahu, stabiilsuse ja õitsengu heaks demokraatia, inimõiguste austamise, seadustest kinnipidamise ja vabaturumajanduse printsiipide alusel. Selles vaimus on meie riigi siiraks sooviks arendada kahepoolseid suhteid ning koostööd Eestiga võimalikult igas valdkonnas," lausus Türgi riigipea.

Eesti riigipea käsitles oma kõnes Eesti ja Türgi pikaajalist koostööd, mis sai alguse juba legendaarse presidendi Atatürki ajal ning mis hõlmab kõige erinevamaid valdkondi. "Eesti ja Türgi paiknevad teine teisel pool Euroopa servas. Meie kultuurid ja keeled on erinevad. Kuigi ka meie ajalooline kogemus on erinev, oleme leidnud teineteisemõistmist ja koostöötahet," sõnas president Rüütel.

Kolmapäeval jätkub president Rüütli riigivisiit Istanbulis, kus külastatakse Dolmabahēe muuseumi ning leiab aset kohtumine Istanbuli kuberneri Muammer Güler'iga. Vabariigi President saabub riigivisiidilt tagasi Eestisse ööl vastu reedet.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 6. septembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee