In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Türgi Vabariigi presidendi T.E. hr Ahmet Necdet Sezeri ja proua Semra Sezeri poolt antaval pidulikul õhtusöögil Eesti Vabariigi presidendi ja proua Ingrid Rüütli auks 6. septembril 2005 Ankaras
06.09.2005


Austatud president Sezer,
austatud proua Sezer,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Tänan Teid, härra president, küllakutse ja lahke vastuvõtu eest. Olen südamest liigutatud sellest sõbralikust soojusest, mis meid saabumise hetkest on ümbritsenud.

Taaskohtumine Teiega, härra president, on olnud rõõmustav ja meie jutuajamised on võimaldanud selgitada mõlema poole seisukohti. Need vestlused on andnud rikkalikku mõtlemisainet. Olen tundnud Türgi siirast huvi ja sümpaatiat Eesti vastu paljudel kohtumistel.

Eesti ja Türgi paiknevad teine teisel pool Euroopa servas. Meie kultuurid ja keeled on erinevad. Kuigi ka meie ajalooline kogemus on erinev, oleme leidnud teineteisemõistmist ja koostöötahet ning seda juba üsna ammu.

Mul on hea meel meenutada Eesti ja Türgi pikaajalist koostööd, mis sai alguse juba 1924. aasta jaanuaris, legendaarse presidendi Atatürki ajal, kui meie riigid diplomaatiliste suhete loomisel deklareerisid tahet tõsiseks ja alatiseks sõpruseks.

Eesti rahvas hindab väga kõrgelt, et Türgi ei tunnustanud kunagi Nõukogude Liidu okupatsiooni Eestis. Ta oli ka esimeste riikide hulgas, kes Eesti Vabariiki 1991. aastal taastunnustas ning jätkas aastakümneid tagasi alustatud lävimist. Ja kui taasiseseisvunud Eesti seadis oma kindlat sihti ja tegi tõhusat tööd NATO liikmelisuse suunas, oli Türgi meie hea toetaja, pidades oluliseks, et igal riigil oleks võimalik ise valida oma julgeolekupoliitilised garantiid.

Nüüd oleme partnerid NATOs, kus meie ees seisavad uued ülesanded. Tänane maailm on täis teravaid vastuolusid. Esile on kerkinud uusi ekstremistlikke jõude ja maailm on olnud tunnistajaks üha sagenevatele terroriaktidele. Võitlus terrorismiga on meie ühine väljakutse, mille vastu peame rakendama kogu oma jõu.

Härra president!

Südamesoojuse ja tänuga meenutan Teie visiiti Eestisse, mis andis täiendavat hoogu meie kahepoolsete sidemete tugevnemisele ja kontaktide tihendamisele.

Eesti ja Türgi kaubavahetuse maht on viimaste aastate jooksul rõõmustavalt kasvanud. Suur hulk tööd aga seisab meil majandussidemete edendamisel veel ees. Olen veendunud, et ka käesolev visiit aitab sellele oluliselt kaasa ja meie majanduskoostöö - nagu öeldakse Türgis - lööb õitsele kõrvitsa õiena.

Eestis kasvab pidevalt inimeste hulk, kes oma puhkusereisi just Türgimaale kavandavad. Ja mitte ainult sooja kliima pärast. Julgen öelda, et Türgi on kui ajalooraamat, mis rikastab me vaimumaailma. Usun, et väga paljud tulevad Türgist just sedalaadi rikkust otsima. Samas võiks põhjamaiselt karge Eesti senisest suuremat huvi pakkuda nii nendele Türgi turistidele, kes on huvitatud looduskaunitest paikadest, kui ka nendele, kes tahaksid jalutada keskaegsete hansalinnade tänavatel.

Üha aktiivsemaks on muutumas ka meie kultuurikontaktid. Türgi keele ja kultuuri õppimine Eesti ülikoolides, nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Ülikoolis, näitab huvi teie maa, teie vana ja rikka kultuuripärandi vastu. Mul on hea meel meenutada, et Tallinna Ülikoolis avas türgi keele klassi ja kinkis sellele rikkaliku raamatukogu eelmine Türgi Vabariigi president Demirel oma visiidil Eestisse.

Austatud president Sezer,
head sõbrad!

Türgi on teinud märgatavaid edusamme Euroopa Liiduga liitumise protsessis ja lähiajal on algamas liitumisläbirääkimised. Eesti kogemuste varal julgen kinnitada, et see nõuab kogu ühiskonna - ehk kujundlikult kogu mesilaspere - jõupingutusi. Tean, et teil on ilus ütlemine: näe vaeva ehk tööta nagu mesilane, siis sööd ka mett. Oleme valmis jagama teiega oma kogemusi läbirääkimistest Euroopa Liiduga.

Lugupeetud president Sezer,
austatud proua Sezer,
daamid ja härrad!

Enda ja oma abikaasa nimel, Eesti rahva ja kõigi koosolijate nimel lubage mul tõsta klaas Türgi Vabariigi auks ja õitsenguks, president Sezeri ja proua Sezeri terviseks.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee