In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pressile Eesti ja Türgi presidentide kohtumise järel
06.09.2005


Austatud härra president,
lugupeetud ajakirjanikud!

Käesolev riigivisiit kinnitab veel kord, et Eesti ja Türgi kahepoolsed suhted on väga head. On rõõmustav, et meie kontaktid üha tihenevad ja me võime rääkida tõepoolest regulaarsest ning kõrgetasemelisest suhtlemisest. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on see väga tähtis.

Eesti ja Türgi suhete edukale arengule lõi head eeldused Türgi-poolne Nõukogude okupatsiooni mittetunnustamine Balti riikides. Kasutan taas võimalust Türgit selle eest tunnustada.

Käesoleva riigivisiidi käigus avame ka Eesti Vabariigi saatkonna uued ruumid Ankaras. Loodan, et see samm aitab kaasa meie omavahelise suhtlemise jätkuvale tihenemisele ja mitmekesisemaks muutumisele.

Esimene NATO tippkohtumine, millel Eesti osales organisatsiooni täisliikmena, toimus Türgis Istanbulis. Eestile oli oluline Türgi toetus liitumisel NATO-ga, meie rahvas ei unusta seda. Täna on nii Eesti kui Türgi huvitatud, et NATO oleks tõhus allianss nii oma liikmete vahetu julgeoleku tagamisel kui ka rahu ja turvalisuse kindlustamisel kogu maailmas.

Eesti peab oluliseks oma sõjalise võimekuse arendamist vastavalt tänase päeva ülesannetele ning panustamist NATO ühistesse ettevõtmistesse, eelkõige rahuoperatsioonidesse. Meie sõdurid osalevad nii NATO kui muudes operatsioonides mitmel pool maailmas. Samas valvavad Eesti õhuruumi suuremate võimalustega NATO liikmesriikide lennukid. Oleme tänulikud Türgile kavandatava osalemise eest.

Eesti toetab Euroopa Liidu ja Türgi läbirääkimiste alustamist 3. oktoobril Türgi täisliikmelisuse üle. Türgi on täitnud läbirääkimiste alustamiseks vajalikud kriteeriumid. Kõnelused ei ole kerged olnud kellelegi, seda polnud need ka meile. Eesti on jätkuvalt nõus jagama Türgiga ka oma reformi- ja liitumisläbirääkimiste kogemust.

Meie jaoks olid liitumiseelsed aastad täis rohkearvulisi reforme ja muud kodutööd, mille edukuse üle toimusid pidevad arutelud Euroopa Liiduga. Loodan siiralt, et Türgi liitumisläbirääkimistega seoses saavutatakse kõikehõlmav lahendus ka Küprose küsimusele.

Eesti jaoks on alati olnud oluline edukas koostöö Türgiga rahvusvahelisel tasandil, kus kahel riigil on palju ühiseid seisukohti.
Eesti ja Türgi majandussuhete arenguks pakub lepinguline baas head tingimused, kaubavahetuse maht ongi viimaste aastate jooksul pidevalt kasvanud. Käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul suurenes kahe riigi kaubavahetus meie statistika kohaselt ligikaudu 60 protsenti. Eesti on väga huvitatud, et see kasv jätkuks. Olen veendunud, et potentsiaali on selleks mõlemal pool. Käesoleval visiidil kaasas olev äridelegatsioon töötab omalt poolt uute kontaktide loomisel.

Paljud Eesti turistid külastavad Türgit nii kultuuripärandiga tutvumise eesmärgil kui ka populaarse suvituskohana. Eelmisel aastal külastas Türgit ligikaudu 10 000 Eesti turisti. Samuti on väga positiivne, et palju inimesi Türgist on hakanud avastama Läänemere-äärsete riikide ja linnade võlusid. Sealhulgas jõuavad nad ka Eestisse. Tänu pealinna Tallinna kaunile vanalinnale ja muudele vaatamisväärsustele on meil palju näidata ja turistide niigi suur arv kasvab pidevalt.

Nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Ülikoolis on türgi keelt õpetatud alates 1993. aastast. Tänu Türgi saatkonna kaasabile on türgi keele huviliste arv aasta-aastalt kasvanud. Loodame, et selline koostöö ja vastastikune huvi suureneb veelgi.

Olen veendunud, et selle visiidi käigus allkirjastatava Eesti ja Türgi kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö programmi jõustumine elavdab oluliselt kahe riigi vahelist suhtlemist ning koostööd.

Lõpetuseks lubage mul võimalust kasutades väljendada tänu meie Türgi võõrustajatele meile osaks saanud külalislahkuse eest ja isiklikult tänada Teid, härra president.

Tänan!


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 6. septembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee