In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Euroopa Liidu Regioonide Komitee presidendiga
05.09.2005


President President Arnold Rüütel kohtus Euroopa Liidu Regioonide Komitee esimehe Peter Straub'igaPresident Arnold Rüütel kohtus täna Kadriorus Euroopa Liidu Regioonide Komitee presidendi Peter Straub'iga.

Vabariigi President tutvustas kohtumisel Eesti kohalike omavalitsuste olulisemaid arengujooni ja praeguseid probleeme. Riigipea hinnangul kannab omavalitsustasand pikaajalist traditsiooni, samuti on sellel täna ulatuslikud õigused ja kohustused, kuid nende realiseerimiseks ei jagu alati vajalikke ressursse.

Kohtumisel kõneldi veel Euroopa Liidu edaspidisest laienemisest ning regionaalsest arengust selles kontekstis. Peter Straub huvitus ka Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua tööst ning selle kogemusest kohaliku tasandi kaasamisel ühiskondlikesse otsustusprotsessidesse. Visiidi käigus kohtubki Peter Straub ümarlaua liikmetega.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (www.cor.eu.int )on nõuandev organ, mis koosneb Euroopa Liidu erinevate piirkondade ja kohalike omavalitsuste esindajatest. See tagab, et need ametiasutused saavad Euroopa Liidu poliitikaloomes kaasa rääkida ning et austatakse kohalikke iseärasusi ja eelisõigusi. Komiteega tuleb konsulteerida piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi puudutavates küsimustes, nagu regionaalpoliitika, keskkond, haridus ja transport.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 5. septembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee