In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kooliaasta alguse puhul 1. septembril 2005 Eesti Raadios
01.09.2005


Austatud õpetajad,
head emad-isad ja õpilased!

Tervitan teid tarkusepäeval! Kooliaasta algus oma ärev-piduliku meeleoluga on mõneti võrreldav hetkega enne avastusretkele suundumist. Kõigi mõtted on juba teel, kuid veel tuleb täpsustada kurssi.

Igaühel on hädavajalik mõelda aeg-ajalt oma sihile elus. Et oleks selge, kuhu ja miks suunduda ning kas on valitud sobivaimad vahendid ja tee päralejõudmiseks. Kooliaasta algus on selliseks sihiseadmiseks igati sobiv aeg.

Täna suundub avastusretkele nii suuri kui väiksemaid inimesi, kaasas häid soove teelesaatjatelt - kõik mõeldud ja öeldud selleks, et retk paremini edeneks. Ka mina tahan oma soovid teile kaasa anda.

Küllap tõdete oma teel korduvalt, et tahtmine teada saada sunnib mitte ainult küsima, vaid ka vastama. Ja kui ise vastust ei leia, siis leidub ikka keegi, kes teab või juhatab. Osakem vaid niisugust inimest leida, kuulata ja mõista. Isegi kui ta kõneleb võõrast keelt, jääb meile võimalus õppida temast aru saama.

Maailmas arvatakse olevat ligi 6000 keelt. Enamikku neist ähvardab aga hääbumine, nii et sajandi lõpuks on keeleteadlaste arvates säilinud vaid kümnendik praegustest keeltest. Põhjused, miks ühe või teise keele kasutajaid vähemaks jääb, ei peitu alati ja üksnes madalas sündimuses.

Paljudele väikerahvastele saab saatuslikuks kultuuriline sulandumine ja keelevahetus. See toimub nii poliitilise surve tõttu kui ka arvamusest, et on prestiižikas võtta omaks suurema rahva keel. Sulandumist soodustavad samuti tänasele maailmale omased lõimumisprotsessid.

Tulemuseks on mitte ainult keele, vaid ka terve rahva kadumine maailmakaardilt - sest keel on rahvuse üks peamisi tunnuseid. Selline hääbumisprotsess aga tähendab, et maailm meie ümber muutub üha vaesemaks. Eripäraste rahvuskultuuride ja keelte paljususes peitub ju suur rikkus!

Ka meie, eestlased, oleme väikerahvas, kelle arvukus üha kahaneb. Sedagi kooliaastat alustab mullusest tervelt 10 000 õpilast vähem. Õnneks on meil aga oma keel ja kultuur ning nende kestmise tagatisena on meil oma riik. Ainult siin, meie isade maal võib meie emakeel püsima jääda - kuid üksnes meie endi tahte ja pingutustega.

Et edukalt omandada võõrkeeli, peab enne valdama emakeelt, nii nagu ka võõraste kultuuride mõistmiseks peab tundma oma kultuuri. Sellele rajatakse alus juba lapsepõlves. Nii ongi emakeele, nagu ka omakultuuri õpetus koolis väga oluline. Õppigem ja õpetagem seda hästi! Seda enam, et eesti keel on ilus ning maailma kultuurilise mitmekesisuse allikana väärtuslik.

Hoides oma keelt, avaldame ka austust oma esivanematele, kes on aastasadadega arendanud kaasaegse kultuurkeele. Nii täidame ühtlasi iga põlvkonna missiooni kaitsta omakeelset kultuurikeskkonda ning anda seeläbi panus maailma ühisesse rikkusse. Just sellesse siiani ammendamatusse rikkusse, mida te täna ühiselt avastama suundute, toeks kaunis emakeel.

Soovin teile õnnelikku avastusretke! Head tarkusepäeva ja rikastavat kooliaastat meile kõigile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee