In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja õpilaste ajaloovõistluse
01.09.2005


President Arnold Rüütel, kes on õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde konkursi patroon, kuulutas välja järjekordse võistluse. Alanud õppeaastal toimub seitsmes ajaloo uurimise konkurss, mille teemaks on "Taasiseseisvunud Eesti". Võistlustööd tuleb ära saata aadressil Kaare 12, 65605 Võru hiljemalt 1. aprillil 2006.

Võistlusega püütakse mõtestada rahvuslikke väärtusi ja hoida põlvkondadevahelist sidet, süvendada õpilaste ajaloohuvi ning avardada silmaringi, samuti arendada iseseisva uurimistöö oskust. Võistlust korraldavad Eesti Ajalooõpetajate Selts ja Körberi Sihtasutus Saksamaal.

Žürii määrab mõlemas vanuseastmes kolm peapreemiat: I auhind 2000 krooni, II auhind 1500 krooni, III auhind 1000 krooni. Parimate tööde juhendajatele määratakse kokku 6 preemiat 1000 krooni ulatuses. Parimatele kutsekoolide õpilastele eripreemiad. Kõik osavõtjad saavad tänukirja. Parimatest kolm kutsub Körberi Sihtasutus Saksamaal toimuvale suveseminarile, kattes kõik osavõtuga seotud kulud. Kaks vähemalt 18-aastast edukat õpilast kutsutakse sügisakadeemiasse, mis toimub ühes EUSTORY-ga ühinenud riigis.

Eelmistel aastatel on konkursi teemadeks olnud "Eesti pere ja kodu XX sajandil", "Eesti kool", "Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik", "Laps", "Muutuv Eesti 20. sajandil" ja "Igapäevaelu 20. sajandi Eestis".


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 1. septembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee