In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President TTÜ rektori Peep Sürje inauguratsioonil 31. augustil 2005
31.08.2005


Austatud rektorid,
Tehnikaülikooli akadeemiline pere,
külalised!

Nagu paljud olulised tähtpäevad, nii viib ka tänane Tallinna Tehnikaülikooli 14. rektori ametisse pühitsemine mõtte järjepidevuse tähtsusele.

Professor Peep Sürje on lõpetanud cum laude sellesama ülikooli, mida ta rektorina nüüd juhtima asub. Ja ehkki tol ajal kandis ülikool Tallinna Polütehnilise Instituudi nime, on see olnud ja jäänud kõrgema tehnika- ja insenerihariduse andjaks.

Järjekestvuse seisukohalt on oluline seegi, et senine ja uus rektor on töötanud aastaid koos ülikooli juhtimisel. Siinkohal tahan avaldada tunnustust professor Andres Keevallikule, kes on andnud suure panuse Tallinna Tehnikaülikooli arengusse. Arvatavasti ühinevad minu siira tänuga kõik siinviibijad.

Tänase piduliku sündmuse juured ulatuvad tagasi meie riigi sünniaastasse 1918, kui siinmail avas uksed esimene eestikeelne insenerikool. Sellest sai praeguse Tallinna Tehnikaülikooli eelkäija. Ja ehk on järjepidevuse mõttes tähenduslik ka see tõsiasi, et toonase insenerikooli rajaja Karl Ipsberg oli ehitusinsener, nagu on seda ka vastne rektor Peep Sürje.

Ehitamine on nii üksikisiku, ülikooli kui ka riigi seisukohalt tähtis ja vastutusrikas tegevus. Seega on Tallinna Tehnikaülikooli juhtimine usaldatud headesse kätesse. Kui lisada, et tehnikaharidust võib õigustatult pidada arengu üheks tugisambaks, siis saab selgeks, kui suured lootused on ühiskond sidunud teie ülikooliga.

Inseneriõppe tase ja ulatus saab otsustava kaalu teadmistepõhise Eesti jätkuprogrammi teostamisel. See tähendab, et rahvusvahelistele nõuetele vastavaid spetsialiste tuleb ette valmistada rohkem, paranema peab selleks vajaliku infrastruktuuri tase ja uuringute rahastamine. Möödapääsmatuks kujuneb ka tihe rahvusvaheline koostöö, mille ühe hea näitena võime tuua Tallinna ja Helsingi tehnikaülikoolide vahelist suhtlemist.

On vältimatu, et kiiresti uuenevate tehnoloogiate ajastul tugineb inseneride ja tehnikateadlaste ettevalmistus valdkonna tippteadusele ja -tehnoloogiale ning toimub ka vastavas keskkonnas. Siin saab otsustava sõna öelda riik, tehes koolitustellimuse kaudu oma strateegilised valikud.

Oluline on samuti majandussektori, ennekõike teie kooli vilistlaste roll uue innovaatilise taseme saavutamisel. Arvestatava ekspordimahuga kõrgtehnoloogiliste ettevõtete kujunemine on Eesti majandusedu jätkumise üks oluline tagatis.

Soovin, et siin majas valitseks ikka uuendusmeelsus ja teotahe, et ülikooli akadeemiline vaimsus ja nooruslik katsetamisjulgus oleksid sõbralikus tasakaalus ning et head algatused leiaksid ka rakenduse. Palju jaksu uuele rektorile selle kõige soosimisel!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee