In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Hiina presidendiga
25.08.2005


President Arnold Rüütel kohtumas Hiina Rahvavabariigi presidendi Hu JintaogaPresident Arnold Rüütel kohtus täna riigivisiidi raames Pekingis Hiina Rahvavabariigi presidendi Hu Jintao'ga.

Kohtumisel tunnustas Hiina riigipea president Rüütli pikaaegset tööd Hiina ja Eesti sõprussidemete arendamisel ning avaldas veendumust, et käesolev visiit aitab sellele palju kaasa. "Sõltumata suurusest või rikkusest on kõik riigid võrdväärsed," lisas president Hu.

President Rüütel ütles, et kahepoolne koostöö areneb paljudel tasanditel ja kõige erinevamates valdkondades, tuues esmalt välja majanduse. "Hiina ja Euroopa Liidu suhteid aitaks tugevdada Eesti transiitkaubanduse vahendajana. Meil on moodsad ja sügavad sadamad, mille arendamisega oleme palju tööd teinud," sõnas Vabariigi President. Samuti tõi Eesti riigipea juba edukalt toimivate kahepoolsete koostöövaldkondadena välja kultuurivahetuse ja teadusuuringud ning hariduse alal eeskätt koostöö ülikoolide vahel.

Hiina riigipea tunnustas kahe riigi vahelise kaubavahetuse kiiret kasvu viimasel paaril aastal. "Hiina peab Eestit oma heaks sõbraks ja partneriks. Oleme valmis meievaheliste suhete tõstmiseks uuele tasandile," teatas president Hu. Selleks tõi ta välja mõned võimalused, millega president Rüütel ka nõustus - kontaktide tihendamise valitsuse, parlamendi ja poliitiliste erakondade tasemel, samuti majanduskoostöö ja kaubavahetuse arendamise.

"Hiina toetab oma ettevõtete tulekut Eestisse. Näeme selles osas häid võimalusi eeskätt kalanduse ja metsanduse, aga ka transpordi ja sadamaehituse alal, samuti põlevkivitööstuses. Tervitame ka Eesti firmade tegevust Hiinas - tööstuse arendamisel, aga ka suurte koostööprojektide raames näiteks olümpiarajatiste ehitamisel. Kaubavahetuse tasakaalustamist silmas pidades oleks meil hea meel, kui Eesti suurendaks oma toodete veomahtu Hiina suunal," rääkis president Hu.

Hiina riigipea avaldas ka valmisolekut koostöö süvendamiseks kultuuri, hariduse, teaduse ja infotehnoloogia alal ning lisas, et viisarežiimi lihtsustamine aitaks kaasa turismi arengule. Ühtlasi toetas ta Eesti ja Hiina suhete tugevdamist multilateraalsel tasandil ja rahvusvaheliste koostööorganisatsioonide raames.

President Arnold Rüütel kohtumas Hiina Rahvavabariigi presidendi Hu Jintaoga"Hiina on huvitatud, et Euroopa Liit oleks meie strateegilise partnerina heal järjel. Meil on hea meel, et Eesti näol on meil seal veel üks hea sõber ning loodame, et Eesti suudab anda Euroopa Liidu arenemisele tõhusa panuse," lausus Hu Jintao.

President Rüütel väljendas toetust oma Hiina kolleegi seisukohtadele. Kõneldes ÜRO reformiplaanidest sõnas Eesti riigipea, et loodetavasti jõutakse ÜRO-s riikide vahel dialoogi tihendades lähiajal ühtsete seisukohtadeni. "ÜRO peaks olema organisatsioonina senisest palju tegusam ning otsused peaks kindlamalt realiseeruma. Sel moel suudaksime tõhustada võitlust terrorismiga ja ühiskondade demokratiseerumisprotsesse. Samuti oleks meil rohkem lootust jõuda massihävitusrelvade likvideerimiseni," ütles Vabariigi President.

Ka Hiina riigipea avaldas toetust ÜRO reformimisele tugevamaks ja autoriteetsemaks. "Olen valmis Teiega koostööks ÜRO peatsel tippkohtumisel. Aitame üheskoos kaasa ÜRO uuendamisele," sõnas president Hu. Ta väljendas rahulolu viljaka kohtumise ja ühiste arusaamade üle ning lisas, et on isiklikult valmis kaasa aitama Eesti ja Hiina suhete arendamisele.

Hiina president Hu Jintao andis Eesti riigipea auks ka piduliku õhtusöögi.

Homme jätkab Vabariigi President riigivisiiti Hiina Rahvavabariiki külaskäiguga Hiina müürile ning kohtub Ülehiinalise Rahvaesindajate Kogu esimehe Wu Bangguo'ga.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 25. augustil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee