In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Hiina-Eesti äriseminaril Šanghais 24. augustil 2005
24.08.2005


Austatud ministrid,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Tervitan teid Eesti delegatsiooni nimel. Eestlased on huviga jälginud Hiina kiiret arengut ning meie huvi koostööks, eriti majanduskoostööks on väga suur.

Šanghai on Hiina majandusreformide ja -edu hea näide ning kujunemas ühtlasi globaalselt dünaamilise arengu sümboliks. Seetõttu on ülim heameel alustada siin meie Hiina-visiiti. 2010. aasta EXPO kodulinnas avaneb meil võimalus anda oma panus igakülgsesse koostöösse Šanghai ja Eesti vahel: nii kaubavahetuse ja investeeringute suurendamisel kui ka transiidialase koostöö süvendamisel.

Viljaka koostöö aluseks pean aga teineteise tundmist. Eesti majanduse ja ettevõtluskeskkonna lähemaks tundmaõppimiseks annab tänane seminar hea võimaluse. Teeksin vaid lühikese sissejuhatuse.

Eesti võrdlust Hiinaga annab kujukalt edasi näide, et meie riigi ühest otsast teise jõudmiseks kulub vaid paar tundi autosõitu. Meie poolteise miljoni elanikuga riigi majanduse maht ulatus möödunud aastal 11,2 miljardi USA dollarini.

Viimased 15 aastat on möödunud Eestis kiirete reformide tähe all. Alates 1997. aastast on keskmine majanduskasv olnud 6 protsenti. Eksport on kasvanud kiiresti ning üle 80 protsendi sellest suundub Euroopa Liidu turule.

Peamisteks ekspordiharudeks on kujunenud puidutöötlemine, tekstiili- ja toiduainetööstus, masinaehitus ja elektroonika. Usun, et kõikides nendes valdkondades on potentsiaali ka Eesti ja Hiina koostööl.

Kindlasti tooksin esile Eestit kui ühte Läänemere transiidi- ja logistika sõlmpunkti. Soodne geopoliitiline asend, usaldusväärne ärikeskkond ja tasemel infrastruktuur on loonud aluse meie sadamate ja teiste selle valdkonnaga seotud ettevõtete kiireks arenguks. On hinnatud, et transiit annab Eesti SKPst enam kui kümnendiku ja näiteks Tallinna Sadam on Läänemere sadamate hulgas kaubamahult kolmandal kohal. Siinkohal on mul hea meel esile tuua süvenevat koostööd Tallinna ja Šanghai sadamate ning Eesti ja Šanghai Raudtee vahel.

Perspektiivikaks pean koostööd ka kõrgtehnoloogilistes ja teistes teadusmahukates valdkondades, sealhulgas biotehnoloogia ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alal. On meeldiv tõdeda, et Eesti on viimastel aastatel edukalt esinenud Šenženis toimuval Hiina kõrgtehnoloogia messil.

Usun, et ka tänane seminar annab Eesti ja Hiina vahelise majanduskoostöö süvenemisse väärika panuse.

Soovin teile huvitavat seminari ning jõudu ja edu edaspidiseks. Tänan tähelepanu eest!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee