In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President maaväele lipu annetamise tseremoonial 17. augustil 2005 Toril
17.08.2005


Austatud kaitseväe juhataja,
austatud maaväelased,
ohvitserid ja allohvitserid!
Head külalised!

Täna võime rahuldusega tõdeda, et viis aastat tagasi loodud Eesti maaväe isikkoosseis on teinud tähelepanuväärselt head tööd ning näidanud end arenguvõimelisena. Maaväest on saanud üks kandvaid sambaid Eesti sõjalises riigikaitses.

Meie maavägi on edukalt osalenud rahvusvahelistel õppustel ja viinud mitmel korral edukalt läbi meie regiooni suurima õppuse "Kevadtorm". Väeliigina olete kandnud suurimat koormust ka rahvusvaheliste missioonide ettevalmistamisel ning nendes osalemisel.

Maaväe sõdurid on pälvinud liitlastelt väga positiivseid ja kohati isegi ülistavaid hinnanguid nii oma lahinguliste oskuste, isikuomaduste kui ka vapruse ja vastupidavuse eest. Kindlasti väärivad tunnustamist maaväe saavutused NATO lõimumisprotsessis, samuti edukas 1. Jalaväebrigaadi loomine, milles on abiks olnud meie Taani sõbrad.

Seega ei ole kahtlust, et maavägi on auga välja teeninud lipu, mille annetas Eesti Reservohvitseride Kogu. See on sümboolse tähendusega annetus, sest on ju ka Reservohvitseride Kogu andnud suure panuse meie riigikaitse arendamisse ja riikluse tugevdamisse.

Mul on rõõm teile lipp üle anda. Teen seda kindlustundega, et kogu maaväe isikkoosseis reamehest kuni väeliigi ülemani on valmis oma lippu au sees hoidma.

Soovin teile jõudu vastutusrikkas töös Eesti riigi kaitsel!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee