In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti Skautide Ühingu ja Eesti Gaidide Liidu suurlaagri "Rännumaa" avamisel 24. juulil 2005 Tagametsas
24.07.2005


Austatud gaidid ja skaudid,
laagrijuhid ja külalised!

Meeldiv on näha nii palju rõõmsaid inimesi pikkade traditsioonidega Tagametsa laagripaigas.

Skautluse ideed, mille sünnist saab varsti sada aastat, leidsid Eestis kohe hea pinnase. Nagu kõikjal maailmas soovivad noored inimesed seista õilsate ideede eest, nii ühendavad ka siinseid noori ideed abivalmidusest ja töökusest. Kindlasti kannate ka teie neid põhimõtteid endas kogu elu ja annate edasi tulevastele põlvedele.

Eesti skautlus on läbi elanud palju keerulisi aegu. Tooksin siinkohal võrdluse metsa kasvamisega, mis sobib kasvõi seetõttu, et skaut on loodusesõber ja ka meie laagripaik asub metsas.

Küllap on kõiki skautide ajaloolisi laagripaiku räsinud tormid - nii ka siin. 1967. aasta tugev torm murdis Tagametsas palju suuri ja tugevaid puid. Nagu näete, on toona murdunud puude asemele kasvamas uued ja loodetavasti tugevamad.

Skautlust on ajalootormid räsinud eri paikades ja aegadel, kuid ikka ja jälle taastatakse või luuakse uued salgad, kes koonduvad ühingutesse. Need kannavad edasi vanu traditsioone ja toovad nende kõrvale ka ajakohaseid uuendusi. See kinnitab, et skautluse aluspõhimõtted on vastu pidanud ajaproovile ning on olulised ka täna.

86 aastat tagasi langes ja maeti siit mitte kaugele, Vändra kalmistule, Vabadussõja kangelane Anton Õunapuu. Tema juhitud skaudid asusid koos teistega võitlusse Eesti iseseisvuse eest. Nende ettevõtmine oli edukas; Eesti Vabariik saavutas Vabadussõjas võidu ja me saime üles ehitada oma riigi.

Loodan, et meie kodumaise skaudiorganisatsiooni rajaja Anton Õunapuu poolt algatatud ettevõtmine saab uut jõudu igast katsumusest ning sellest saab tormikindel loodusmets, milles on igasuguses vanuses puid.

Head sõbrad!
Olete teinud laagri ettevalmistamisel tublit tööd, mille tulemusi on siin kõikjal näha. Ärge nüüd tehke ka ühelegi päevale hinnaalandust, sest talvel õpitu tahab laagris kinnitamist. Samuti on laager just see koht, kus uut sõpra tõeliselt tundma õppida ja leida kinnitust ühise skautliku maailmavaate vajalikkusele.

Soovin teile ilusaid laagripäevi, õnne võistlustel ja palju kasulikke kogemusi! Kuulutab suurlaagri "Rännumaa" avatuks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee