In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Teise maailmasõja aastatel Eesti territooriumil toimunud Euroopa juutide holokausti ohvrite mälestusmärgi avatseremoonial 24. juulil 2005 Kloogal
24.07.2005


Head kaasmaalased,
austatud juudi kogukonna esindajad Eestist ja maailmast,
ekstsellentsid,
Riigikogu liikmed ja ministrid!

Ajalugu võib olla valus. Ta on seda alati inimeste arvelt ning kahjuks tihti ka inimese enda käe läbi. Aga ajaloos toimunud kuritegusid inimeste vastu ei saa ega tohi kunagi unustada.

Holokaust oli natside inimvaenulikust ideoloogiast sündinud koletu kuritegu. Ükski teine rahvas ei langenud nii totaalse ja jõhkra hävitamise ohvriks kui juudid. Seistes nüüd kohal, kus alandus, valu ja surm sai osaks nii paljudele süütutele inimestele, on raske leida sõnu. Kuid meie kohuseks on sellest kõnelda.

Holokaust ei jätnud Eestit puudutamata. Natsid hukkasid Eestisse jäänud juudid, kes olid vähemusrahvuste õigusi austava Eesti Vabariigi kodanikud ja elanikud. Mõrvati ka tuhandeid Tšehhimaalt, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Leedust ja mujalt Eestisse deporteeritud juute. Kui palju oli neid täpselt, seda ei tea me tänini. Eesti riigi kohus on see uurimistöö lõpule viia.

Sõja jalgu jäänud rahvale tõi okupatsioon mitte ainult vabaduse kaotuse, vaid ka ajaloo kõige ebainimlikumad tapatalgud. Eestit laastasid sõjad ka varem, kuid Teise maailmasõja ajal tuli taluda inimsusevastaste režiimide hävitustööd. Need kuriteod ei aegu ega leia õigustust.

Eesti Vabariigi presidendina on mul valus, et meie riigi kodanike hulgas leidus neid, kes osalesid natslikes kuritegudes. Ei ole tähtis, mis neid inimesi selleks ajendas. Me mõistame nende inimeste teod hukka ja vabandame.

Täna on meil õnn elada vabas, avatud ja demokraatlikus Eestis ning kuuluda nende rahvaste hulka, kes peavad selliseid väärtusi endale kalliks. Seepärast peame ka seisma selle eest, et ajalooline tõde selguks ja jõuaks kõigini. Ent seni, kuni leidub neid, kes tahavad õigustada või koguni ülistada neid kuritegusid, mis pandi toime nii Saksa kui Nõukogude okupatsiooni ajal, seni püsib ka oht, et niisugused kuriteod võivad korduda. Seetõttu peavad kõigest toimunust teadma ka järeltulevad põlved.

Mälestan Eesti riigi ja rahva nimel kõiki holokausti ohvreid.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee