In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pidulikul õhtusöögil Poola Vabariigi President T.E. härra Aleksander Kwa?niewski ja proua Jolanta Kwa?niewska auks Kuressaare lossis 5. juulil 2005
05.07.2005


Lugupeetud Poola Vabariigi president,
proua Jolanta Kwa?niewska,
daamid ja härrad!

Härra president, veel kord tere tulemast Eestisse ja Saaremaale! Teie visiit on kinnituseks meie kahe riigi headest suhetest, mis ühelt poolt baseeruvad sajanditepikkusel ajalool ja teiselt poolt tänapäeva maailma tihedal koostööl.

Mul on siiralt hea meel, et te külastate ka minu kodusaart ja mul on au võõrustada Teid täna siin 13. sajandist pärit piiskopilinnuses, mis on üks paremini säilinud keskaegne linnus kogu Baltikumis.

Meie tänane kohtumine kinnitas, et Eestil ja Poolal on palju ühiseid huvisid väga mitmes eluvaldkonnas. Kui 16. sajandil leidsid poolakad tee Liivimaale, tuues kaasa raamatutarkuse õpetamist, siis täna ehitame koos Via Balticat, et elavdada kaubavahetust ja hõlbustada inimestevahelist lävimist.

Ka raamatutarkus pole kuhugi kadunud. Tartu Ülikoolis on eesti üliõpilastel juba aastaid olnud võimalus õppida poola keelt. Peame selle jätkumist ka tulevikus äärmiselt oluliseks, sest Eesti suhted Poolaga on muutumas aina tihedamateks. Ühena põhjustest näeme siin muuhulgas ka sarnasest ajaloolisest kogemusest tulenevat teineteisemõistmist.

Uue hoo ja sisu on meie kahepoolsetele suhetele andnud kindlasti partnerlus Euroopa Liidus ja NATO-s.

Öeldakse, et meie tulevik on meie endi kätes. Jah, ka Euroopa tulevik, millest me Teiega, hea kolleeg, täna rääkisime, on paljuski meie kätes. Meie üksmeelest ja ühisest panusest sõltub, millises maailmas me homme elame. Oleks suurepärane, kui võiksime täna kindlameelselt rääkida harmoonilisest ja positiivse sihipärasusega arengust, kus valitseb vastastikune mõistmine ja tagasilöögid tekivad ainult tujuka looduse tõttu. Paraku on viimased arengud Euroopas meie teele puistanud mitmeid küsimärke. Kätte on jõudnud järelemõtlemise hetk, mil peame mõistma, et 21. sajand nõuab vaimset uuenemist meilt kõigilt.

Sarnastele väärtustele tuginevate mõtteviiside vastastikune koostoime, usaldusväärne partnerlus ja teineteisega arvestamine ongi olnud ju Euroopa loovuse allikas. Need põhimõisted on vankumatult au sees ka tänasel päeval ning seetõttu olen ma veendunud, et koos leiame õige teeotsa kätte ka seekord. Ja õnneks on valikuvõimalused meie suurtest hetkemuredest hoolimata kaugeltki avaramad ja võrratult meeldivamad, kui need, mis seisid Euroopa ees eelmise sajandi 30-ndatel ja 40-ndatel aastatel.

Härra president,

Tahaksin veel kord tänada poola rahvast ja isiklikult Teid selle suure toetuse eest, mida andsite Eestile meie pürgimisel NATO liikmesriigiks. Mäletame teie kõnet 2001. aastal Varssavi Ülikooli raamatukogus, kus ühe esimese NATO riigi liidrina ütlesite avalikult, et peate vajalikuks Eesti NATO-sse kutsumist. Täna on Eesti NATO-s ja see on vaid tõestanud meie sujuvat koostööd. Ja mul on rõõm tõdeda, et NATO võtab tõsiselt ühise õhuruumi turvalisuse tagamise vajadust ning teostab NATO ühist õhukaitsepoliitikat ka nende riikide osas, kellel vastav võimekus täna puudub. Eesti on tänulik Poolale planeeritud osaluse eest õhuturbe teostamisel Balti regioonis 2006. aastal.

Kuid NATO pole üksnes hästiõlitatud sõjamasin, vaid ka poliitiline ja strateegiline ühendus. Ja mis veelgi olulisem - arusaam jagatud julgeolekuruumist Atlandi ookeani kummalgi kaldal. Meie riikide koostöö peab jätkuma, et tugevdada ja laiendada ikka veel liig kitsukest ala, kus valitseb demokraatia ja austatakse inimõigusi.

Kui ühel Euroopa rahvastest puudub turvalisus, puudub see kõigil. Võib-olla suudame vältida otseseid konflikte, kuid mitte põgenikke ja kaubavahetuse katkemist, mida see ebakindlus võib põhjustada. Seepärast on oma panuse andmine Euroopa ja transatlantilisse julgeolekusse meie otsene riiklik huvi. Pole tarvis muuta põhimõtteid, millel senine koostöö rajaneb. Rohkem tuleb mõelda olemasoleva potentsiaali efektiivsema ja ratsionaalsema kasutuse peale.

Hea kolleeg,

Teie isiklik panus meie kahe riigi suhete arendamisse on olnud märkimisväärne. Ma tean, et käesolev sügis on nii Teile isiklikult kui kogu Poola riigile muutuse aeg. Soovin, et eelseisval teelahkmel läheksite seda rada mööda, mis toob Teie ellu uusi ja huvitavaid väljakutseid ja annab võimaluse kasutada saadud kogemusi parema ja õnnelikuma tuleviku kujundamisel.

Mul on hea meel, et meil Teiega avanes arvukalt võimalusi huvitavateks mõttevahetusteks ja tõhusaks koostööks meie riikide vaheliste suhete edendamisel. Aitäh Teile!

Lubage mul, härra president, tõsta klaas Teie, Teie abikaasa ja kogu Poola rahva terviseks ning Poola Vabariigi õitsenguks.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee