In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President tänas lahkuvaid suursaadikuid
04.07.2005


President Arnold Rüütel võttis vastu lahkuvad suursaadikudPresident Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu lahkuvad suursaadikud viiest Euroopa riigist ning autasustas neid Eesti riigile osutatud teenete eest Maarjamaa Risti I klassi ordeniga.

Vabariigi Presidendi tänu pälvisid Soome Vabariigi suursaadik Eestis aastatel 2001-2005 Jaakko Blomberg, Ungari Vabariigi suursaadik Eestis aastatel 2003-2005 Lįszló Nikicser, Taani Kuningriigi suursaadik Eestis aastatel 2000-2005 Jųrgen Munk Rasmussen, Hollandi Kuningriigi suursaadik Eestis aastatel 2001-2005 Joanna Maria Petronella Francisca van Vliet ja Poola Vabariigi suursaadik Eestis aastatel 2001-2005 Wojciech Wróblewski.

Oma kõnes märkis Vabariigi President, et suursaadikute poolt esindatud riikide kahepoolsed suhted Eestiga on viimaste aastate jooksul teinud pika sammu edasi. "Me teame, kui palju tööd ja vastutust kaasneb teie missiooniga, me oskame seda hinnata ja meie austus kuulub teile," sõnas riigipea.

President Rüütel pidas oluliseks ühist sihiseadmist Euroopa lähema ja kaugema tuleviku nimel turvalisuse ja heaolu poole, toetudes sarnastele väärtushinnangutele. "Senine riikidevaheline koostöökogemus annab hea aluse ühiselt riikide huvide eest seismiseks ka uuenenud Euroopas. Täna, mil meie teele on kerkinud mitmeid küsimärke ja on saabunud järelemõtlemise hetk, on väga oluline mõista, et 21. sajand nõuab vaimset uuenemist meilt kõigilt," ütles Vabariigi President.

Riigipea tänas suursaadikuid ka abi eest Eesti liitumisele Euroopa Liidu ja NATO-ga, samuti töö eest oma riikide tutvustamisel. "Tänu teie aktiivsele tööle on toimunud arvukalt vastastikuseid kõrgetasemelisi visiite ja on tihenenud ametkondade vaheline koostöö. Samuti on sagenenud vastastikused äridelegatsioonide külaskäigud. Ja mis ehk kõige olulisem - on tihenenud inimestevaheline lävimine," lisas president Rüütel.

"Loodan kogu südamest, et siin töötatud aastad kujunesid Teie jaoks meeldivateks ning pakkusid rahuldust eesmärkide täitumise kaudu. Olete kindlasti leidnud siin endale sõpru ja usun, et tulete ikka ja jälle Eestisse tagasi. Teadke, et olete alati siin oodatud ja teretulnud," ütles Vabariigi President ning soovis kõikidele edu ja õnne ees seisvatel uutel väljakutsetel.

Teenetemärgi pälvinud välisdiplomaatide nimel tänas suursaadik Rasmussen Eesti riigipead kõrge tunnustuse eest ning lausus, et tööaastad Eestis on olnud huvitav ja põnev aeg ning pakkunud võimaluse jälgida siinse ühiskonna reformiprotsesse. Taani suursaadiku sõnul aitab Eesti inimeste heaolu tõusule kindlasti kaasa see, et sotsiaalsfäärile on hakatud järjest rohkem tähelepanu pöörama.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 4. juulil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee