In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President osales Sangastes rukkipeol
02.07.2005


President Arnold Rüütel avas täna Sangaste lossis eesti rukki juubelipeo, mis oli pühendatud krahv Friedrich von Bergi 160. sünniaastapäevale ja Sangaste rukki 130. aastapäevale.

Oma avakõnes ütles Vabariigi President, et tänavust aastat võib õigustatult nimetada eesti rukki aastaks ning jäädvustada seda mitte ainult oma kultuuri- ja ajaloos, vaid ka laiemas, rahvusvahelises mõõtkavas. "Sest mitte iga rahva panus maailmakultuuri ei ulatu sordiaretuse tippu ega laiene sealt üle merede ja maade - ka ookeani taha. Sangaste rukkisordiga oleme aga meie, eestlased, niisuguse panuse andnud," jätkas riigipea.

President Rüütel rõhutas, et meie rahva materiaalsest ja vaimsest kultuuripärandist seostub maaga kõige rikkalikum ja mahukam osa. "Eestlaste linnakultuuri saab mõõta napi sajandiga, aga maarahva kultuurist võib rääkida seoses aastasadadega. Kõrvuti folkloori ja taluarhitektuuriga moodustavad hindamatu osa kultuuripärandist nii põllutööriistad, töövõtted kui rahvussümboolika. Kõik need räägivad lahti meie rahva arengu lugu, mida tundmata ei saa mõista tänaseid püüdlusi," rääkis Vabariigi President.

Vabariigi President märkis, et me ilmutame oma meelsust enamasti pidupäevadel, mis aga vaevalt Eesti elu edendab. "Seda saavutame siiski oma igapäevatöö kaudu, laste kasvatamise ja kodu kaunistamise läbi. Samuti saab oma isamaalist meelt ja austust eelkäijate töö vastu näidata kasvõi rukki-lapikesega oma koduaias, nagu paljudes majapidamistes ongi tehtud. Vilja- ja kartulipõllud on ju nüüdisaja maakodude juures haruldased, aga sangaste rukki peenar vääriks näitamist nii meie endi lastele kui Eesti külalistele," toonitas riigipea.

Riigipea avaldas tunnustust Eesti Rukki Seltsile, kes on oma 5-aastases tegevuses esile tõstnud rahvuslikke püsiväärtusi ja mitmete oluliste sümbolite tähendust meie kultuuris. "Seltsi liikmeskonda kuulub kõige erinevamate elualade esindajaid, kellele on tähtis Eestimaa hea käekäik. Ma soovin neile raugematut tahet oma missiooni täitmisel ja usun, et seltsi liikmeskond üha laieneb," lausus Vabariigi President ning soovis samasugust isamaalist meelt kõigile koosviibijaile.

Eesti Rukki Seltsi president Vahur Kukk andis üle seltsi aumärgid erilise lugupidamisavaldusena ja suurte teenete eest rahvuslike väärtuste eest seismisel. Esimese aumärgi pälvis seltsi patroonina Vabariigi President.

Ürituse käigus avati krahv Friedrich von Bergi ausammas ja Sangaste rukkituba ning toimus ka rukkileiva ja eesti toitude laat.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 2. juulil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee